Śląskie Trendy

Pchli Targ, Giełda Staroci i Rękodzieła

W sobotę, 13 czerwca ,w godz. 10.00 – 16.00 na rybnickim Deptaku (ciąg ulic Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich) zorganizowany zostanie Pchli Targ, Giełda Staroci i Rękodzieła.

Pchli Targ, Giełda Staroci i Rękodzieła, jest imprezą wystawienniczo-handlową dla kolekcjonerów, miłośników przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych wytwórców regionalnych wyrobów użytkowych i artystycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych sprzedażą lub wymianą własnych rzeczy używanych. Podczas Targu nie przewiduje się sprzedaży produktów spożywczych i gastronomicznych.

W Targu brać udział mogą zarówno podmioty prawne – firmy, jaki i osoby fizyczne – prywatne.Rejestracja wystawców odbywać się będzie w godz. 9.00-10.00 na stanowisku usytuowanym przy wjeździe na plac Jana Pawła II. (wjazd od ul. Mikołowskiej).

Organizator nie zapewnia żadnych elementów do ekspozycji asortymentu, każdy z wystawców organizuje miejsce ekspozycji we własnym zakresie. Stanowiska będą usytuowane w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Organizatora podczas rejestracji.

Dopuszcza się dojazd samochodami w godz. 9.00-10.00 na czas montażu stoiska orazdemontażu

– od 16.00 – 17.00 (nie ma możliwości parkowania przy stoisku).

Podczas rejestracji wystawcy otrzymają Kartę wystawcy, która upoważniać będzie do darmowego parkowania na parkingu miejskim przy ul. Brudnioka w dniu Targu oraz do wjazdu na deptak na czas demontażu.

UWAGA: Istnieje możliwość dłuższej ekspozycji towaru – po 16.00, jednakże w tym przypadku konieczne będzie wyniesienie towaru i elementów stoiska na parking przy ul. Brudnioka (z uwagi na organizowane później imprezy plenerowe, nie będzie możliwości wjazdu samochodem).

 Organizatorem Targu jest Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach www.dkchwalowice.pl

 Regulamin Targu do pobrania ze strony: www.dkchwalowice.pl.

Mapka rejonu Targu, miejsca rejestracji i parkingu na stronie: http://rybnicki.com/plan/

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl