Śląskie Trendy

Znaki czasu

13. Wystawa Małopolskiej Fundacji Kolekcji Sztuki Współczesnej otwarta zostanie w piątek, 30 czerwca w Galerii Bielskiej BWA i potrwa do 20 sierpnia.

Prezentacja wybranych prac z liczącej ponad 450 dzieł Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej. Fundacja od 2005 roku tworzy kolekcję w ramach Narodowego Programu Kultury „Znaki czasu”, którego ideą było budowanie nowych kolekcji regionalnych sztuki współczesnej.

Kolekcja gromadzi działa powstałe po 1989 roku, dokumentując ważne zjawiska w sztuce współczesnej Małopolski, Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Oprócz polskich autorów znajdują się w niej dzieła artystów m.in. z Białorusi, Czech, Łotwy, Chorwacji, Słowacji, Węgier i z Ukrainy.

Szczególny i wyraźny rys geograficzno-historyczny ujawnia się w kolekcji poprzez dzieła odnoszące się do doświadczenia i pamięci posttotalitarnej (np. w obrazach ukraińskiego malarza Siergieja Czajki i węgierskiej grupy Little Warsaw, by wymienić tylko kilka wybranych przykładów), estetyki postkomunistycznej (w obiekcie rzeźbiarskim Moniki Sosnowskiej, w fotografiach Krzysztofa Zielińskiego oraz duetu – Anety Grzeszykowskiej i Jana Smagi) czy szerzej historii nowoczesności (w pracy Grzegorza Sztwiertni nawiązującej do neoplastycyzmu, w „nowoczesnych” rysunkach Moniki Szwed i grafikach Davida Maljkovića z Chorwacji) albo pamięci (praca Mirosława Bałki, zbudowana z klepki podłogowej z Galerii Foksal).

Kolekcja Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej pokazywana jest we fragmentarycznych odsłonach w Tarnowie, gdzie ma swoją siedzibę oraz na kolejnych wystawach w Polsce. 13. wystawa małopolskiej kolekcji prezentowana będzie w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej w cyklu, w którym co kilka lat pokazywane są najciekawsze polskie kolekcje sztuki aktualnej. Dotychczas były to: kolekcja Galerii Arsenał w Białymstoku (2006), Śląska Kolekcja Sztuki Współczesnej „Znaki czasu” (2007), Kolekcja Banku ING (2009) oraz Kolekcja Dzieł Sztuki Bożeny Kowalskiej (2010).

– Takie wystawy zachęcają do porównań: jacy artyści, które dzieła, jakie tematy są tymi priorytetami, wokół których buduje się poszczególne wątki kolekcji – podkreśla Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.

Galeria Bielska BWA również buduje własną kolekcję sztuki (obecnie 942 dzieła sztuki) i prezentuje ją w Polsce, a od tego roku także za granicą. Kolekcja wielokrotnie pokazywana była w bielskiej galerii (m.in. w 2005, 2010, 2012, 2016), a także w Jaworznie (Galeria Sektor I, Laboratorium; 2012), Łodzi (Galeria Manhattan, 2013) oraz Koszęcinie (Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” – Kompleks Pałacowo – Parkowy, 2015).

W 2017 roku Kolekcja Sztuki Galerii Bielskiej BWA pokazywana jest w Czechach: wystawa pt. „Po drugiej stronie (lustra)” /  Na druhé straně (zrcadla)”, złożona z 70 obrazów powstałych po 2000 roku, prezentowana była w maju w Regionalnej Galerii Sztuki w Igławie (Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě), a od lipca (wernisaż 27 lipca) do września pokazywana będzie w Zlinie, w Krajské galerie výtvarného umění, towarzysząc ważnemu przeglądowi współczesnej sztuki czeskiej pod nazwą Nový zlínský salon 2017. Tegoroczny temat  salonu został sformułowany pod hasłem „Jak vypadá současný obraz?” / „Czym jest współczesny obraz?”; bielska kolekcja odpowiada na to pytanie opierając się na malarstwie polskich artystów.

Wystawa Kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Galerii Bielskiej BWA potrwa do 20 sierpnia. Wstęp za 1 zł!

W piątek, 30 czerwca o godz. 17.00 (przed wernisażem o godz. 18.00) po wystawie będzie oprowadzał jej kurator − Jan Trzupek − historyk sztuki, autor wielu wystaw i  tekstów krytycznych na temat współczesnej sztuki; prezes Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl