Śląskie Trendy

Zimowe Ptakoliczenie 2015

Zimowe Ptakoliczenie (dawniej Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach) jest coroczną akcją wzorowaną na brytyjskim „Big Garden Birdwatch”. Odbywa się, podobnie jak jego brytyjski odpowiednik, zawsze w ostatni weekend stycznia (24-25 stycznia). Nie ma żadnych ograniczeń dla chcących uczestniczyć w liczeniu – każdy może notować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza jego karmnik, ogród, skwer przed blokiem czy okoliczny park. Liczenie przeprowadzić można indywidualnie, w gronie znajomych, czy też podczas bezpłatnej wycieczki ornitologicznej z przewodnikiem.

W ramach tego pragniemy skupić się na tych gatunkach, które zimą można spotkać jak najbliżej człowieka. Dzięki wynikom dostarczanym przez uczestniczących w akcji wolontariuszy możemy tworzyć zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach ptaków. Możliwe jest również zauważanie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie. Np. w 2007 roku kwiczoł znalazł się na pierwszym miejscu w kraju, jeśli chodzi o liczebność, a rok wcześniej zajmował pozycję 15. Dzięki ponad dwóm tysiącom wolontariuszy wiemy, że 6 lat temu w Polsce miał miejsce bardzo silny przelot kwiczołów (w niektórych miejscach widywano stada liczące kilkaset, a nawet powyżej tysiąca osobników).

Jak wziąć udział w akcji?

 • W sobotę lub niedzielę należy poświęcić na liczenie przynajmniej godzinę.
 • W przypadku notowania ptaków odwiedzających karmnik do specjalnie przygotowanej karty obserwacji należy nanieść maksymalną liczbę osobników widzianych w jednym momencie, co pozwoli uniknąć kilkakrotnego rejestrowania tej samej bogatki czy tego samego dzwońca.
 • Podczas spaceru, np. po parku, należy wybrać taką trasę, która nie będzie prowadziła dwa razy przez to samo miejsce, co także zmniejszy ryzyko powtórnego policzenia tych samych ptaków (choć zawsze będzie ono istniało). W sytuacji spotkania dużego stada, należy starać się je oszacować – trzeba zawsze unikać takich określeń jak „duże stado”, „małe stado”, „kilka ptaków”, itp., ponieważ takich danych nie będziemy mogli wprowadzić do bazy i nie zostaną one uwzględnione przy podawaniu ostatecznych wyników dla całego kraju

W śląskim zorganizowano następujące wycieczki:

Częstochowa

 • Zbiórka: 8:00, Parking pod Tesco ul. Drogowców 43 (wejście główne)
 • Opis: Wycieczka będzie prowadzić lewym brzegiem rzeki Warty wzdłuż terenów zalewowych oraz starorzeczy. Startujemy na wysokości marketu „Tesco” wycieczka zakończy się w Mirowie (przystanek MPK). Ze względu na prawdopodobne zmienne warunki pogodowe oraz porę roku należy zabrać solidne ciepłe obuwie oraz odpowiedni ubiór (proszę o unikanie kolorów jaskrawych) Proszę również o zabranie lornetek.
 • Czy trzeba potwierdzić obecność: tak
 • Przewodnik: Marcin Borowik, marcin.borowik@inds.pl, 604065570

Pawłowice

 • Zbiórka: 9:00, Park w Pawłowicach
 • Opis: Trasa obejmie 2 parki w Pawłowicach oraz obszar zabudowy (domki jednorodzinne) przy ulicach Zjednoczenia, Grzybowej  i Adama Mickiewicza
 • Czy trzeba potwierdzić obecność: tak
 • Przewodnik: Ewa Pyśk, ralla.e@gmail.com, 728255164

Świerklaniec

 • Zbiórka: 10:00, Parking przy wejściu głównym do parku w Świerklańcu przy ul. Parkowej.
 • Opis: Trasa będzie prowadzić przez teren parku w Świerklańcu i zachodniego brzegu Zbiornika Kozłowa Góra – najważniejszej ostoi ptaków na Wyżynie Śląskiej. Widziano tu ponad 200 gatunków ptaków. Wycieczka zakończy się w miejscu zbiórki. Ekwipunek: lornetka, ubiór dostosowany do pogody, maskujący, a przynajmniej niejaskrawy, mocne buty terenowe. Można też zabrać aparat fotograficzny, lunetę i klucz do oznaczania ptaków.
 • Czy trzeba potwierdzić obecność: nie
 • Przewodnik: Szymon Kuś, szymonides2@vp.pl, 793377006

Więcej informacji znaleźć można na stronie: http://otop.org.pl/

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl