Śląskie Trendy

Wehikuł Przestrzeni – konferencja

W piątek i w sobotę, 15 i 16 kwietnia w Muzeum Śląskim odbędzie się konferencja zatytułowana „Wehikuł Przestrzeni”. Celem sesji jest konfrontacja wiedzy, poglądów i stanowisk dotyczących zagadnień związanych z kształtowaniem szeroko rozumianej przestrzeni w XXI wieku.

Czym jest przestrzeń? To jedno z fundamentalnych pytań stawianych przez kolejne pokolenia artystów i badaczy, które będzie nam stale towarzyszyć. Wychodząc od wskazania różnic w postawach artystów teatru wobec tekstów dramatycznych, przez wyróżnienie najważniejszych formalnych koncepcji przestrzeni scenicznych, skierujemy refleksję w stronę idei kształtowania przestrzeni użytkowej.
Śledząc zależności i wzajemne wpływy, będziemy zmierzać do wyznaczenia różnic między teatrem a architekturą. Jednocześnie, stawiając pytania o granice pomiędzy dziedzinami, zdefiniujemy ich charakterystyczne cechy. Założeniem sesji jest rozwinięcie historycznej refleksji o wnioski dotyczące specyfiki współczesnych projektów architektonicznych korzystających ze środków formalnych i ideowych wypracowanych w przestrzeni teatru.

PROGRAM KONFERENCJI:

15.04.2016
9.00–10.00 rejestracja uczestników sesji
10.00–10.30 powitanie gości i inauguracja sesji

• Przestrzeń dramatyczna
10.30–11.00 PRZESTRZEŃ JAKO CZYNNY AKTOR W DRAMATACH STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
prof. dr hab. Maria Prussak, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa

11.00–11.30 WSZĘDZIE, BYLE NIE NA SCENIE
prof. dr hab. Magdalena Raszewska, Wydział Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

11.30–12.00 MIĘDZY SŁOWEM A PRZESTRZENIĄ (W POSZUKIWANIU IDEI I KONCEPCJI SCENOGRAFII TEATRALNEJ)
prof. dr hab. Bohdan Cieślak, Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

12.00–12.30 przerwa na kawę

• Idee przestrzeni teatru
12.30–13.00 WINCENTY DRABIK – PRZESTRZEŃ SUBIEKTYWNA TEATRU MONUMENTALNEGO
Iwona Brandys, Muzeum Miasta Jaworzna

13.00–13.30 IWO GALL – REFORMATOR PRZESTRZENI SCENICZNYCH I TWÓRCA NOWEJ ESTETYKI TEATRALNEJ
prof. dr hab. Urszula Aszyk, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

13.30–14.00 ARCHITEKTURA PRZESTRZENI SCENICZNEJ W TEATRZE MEYERHOLDA. KONSTRUKTYWIZM I TRADYCJA
prof. dr hab. Katarzyna Osińska, Instytut Slawistyki PAN Warszawa

14.00–15.00 przerwa na kawę, lunch dla gości

15.00–15.30 PRZESTRZEŃ ZDYNAMIZOWANA. TEATR AWANGARDOWY SZYMONA SYRKUSA (1928–1934)
Monika Chudzikowska, Muzeum Teatralne w Warszawie
dr Filip Burno, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

15.30–16.00 KONCEPCJA SZEŚCIANU I KULI ÉTIENNE’A SOURIAU W PRZESTRZENNYCH KONSTRUKCJACH ARCHITEKTÓW – JERZEGO GURAWSKIEGO I JERZEGO JUKA-KOWARSKIEGO
dr Ewa Dąbek-Derda, Zakład Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

16.00–16.30 W STRONĘ KULISTOŚCI, EKSPERYMENT JERZEGO KRECHOWICZA WYKRACZAJĄCY POZA BIAŁY SZEŚCIAN GALERII I CZARNE PUDŁO SCENY
Martyna Groth, Uniwersytet Gdański

16.30–17.00 DZIEŁO JERZEGO GROTOWSKIEGO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ
prof. dr hab. Zbigniew Osiński, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

16.04.2016
9.30-10.00 rejestracja uczestników sesji
10.00–10.15 powitanie gości

10.15–10.45 DEFINICJE WSPÓŁCZESNEJ SCENOGRAFII
prof. dr hab. Paweł Dobrzycki, Wydział Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

• Konteksty architektury
10.45–11.15 PRZESTRZEŃ ZNACZEŃ
Andrzej Holeczko-Kiehl, Dział Sztuki Muzeum Śląskiego w Katowicach

11.15–11.45 GESTY I GESTYKULACJE. ZDARZENIE JAKO KREACJA ARCHITEKTONICZNA
dr Krzysztof Kalitko, Muzeum Narodowe w Poznaniu

11.45–12.15 DZIAŁANIA PERFORMATYWNE W DOMENIE PUBLICZNEJ
dr Katarzyna Zawistowska, Wydział Architektury i Wzornictwa, Pracownia Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

12.15–13.00 przerwa na kawę

13.00–13.30 SYLWETKA TADEUSZA KANOTRA W RYSUNKACH ARCHITEKTA Z TEATRU LABORATORIUM
Agnieszka Kołodziej-Adamczuk, Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach

13.30–14.00 MIEJSCA TEATRALNE TADEUSZA KANTORA
dr Lech Stangret, Galeria Foksal

14.00–14.20 przerwa na kawę

14.20–15.20 spotkanie z zespołem twórców Post-Apocalypsis:
POST-APOCALYPSIS. PRZESTRZEŃ JAKO EKOSYSTEM
kuratorka wystawy: dr hab. Agnieszka Jelewska, experience designer: dr Michał Krawczak, Katedra dramatu, Teatru i Widowisk Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, interactive system designer: Michał Cichy

15.30 zakończenie sesji

Organizatorzy :
Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach

Szczególowe informacje:
http://bit.ly/1StPUnv

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl