Śląskie Trendy

W BWA o powstawaniu i ginięciu

Wystawa, której wernisaż odbędzie się 25 kwietnia, przypada w dwudziestą rocznicę głośnej Pustynnej Burzy z 1994 roku, która w katowickiej galerii BWA zgromadziła dzieła wybitnych twórców. Jednym z nich był Andrzej Szewczyk, który stał się patronem.

O powstawaniu i ginięciu. Jego twórczość odwołująca się do znaku, jako prapoczątku formowania się języka, staje się punktem wyjścia dla pozostałych artystów, którzy w swoich realizacjach podejmą próby przepracowania napięcia pomiędzy kulturami oralnymi i piśmiennymi. Według antropologów kwestia ta pozostaje kamieniem milowym kultury. Wejście w obszar alfabetu i pisma spowodowało znaczną zmianę mentalności, konceptualizowania świata, wpisanie się w przyczynowo-skutkowe myślenie linearne zaprogramowane przez sam układ liter.

Z drugiej strony pozostawanie w obrębie kultury oralnej, gwarantowało plemionom istnienie wspólnoty jako wartości nadrzędnej, w której wszelkie umiejętności, historia i tradycje przekazywane były na drodze bezpośrednich relacji.

kuratorzy: Jan Trzupek i Marta Lisok

Artystki i artyści biorący udział w wystawie:

Ewa Axelrad
Piotr Bosacki
Bartek Buczek
Dorota Buczkowska 
Pavlína Fichta Čierna
Zdena Kolečková
Denisa Lehocká
Little Warsaw
Grupa Rafani
Iza Tarasewicz
Andrzej Szewczyk

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl