Śląskie Trendy

Trucizna w Galerii Pustej

W piątek, 22 stycznia 2016 o godz. 18 w Galerii Pustej (Galerie Centrum Kultury W Katowicach, Plac Sejmu Śląskiego 2), odbędzie się wernisaż wystawy zbiorowej „Trucizna”. Wystawa TRUCIZNA odwołuje się do opresyjności instytucji władzy i wiedzy, które – chcąc określić jednoznacznie wolności człowieka i jego sposobu odbioru świata oraz własnej w nim bytności – dokonały toksycznego zamachu na słowach i pojęciach.

Trucizna po dostaniu się do organizmu, w określonej dawce, powoduje niekorzystne zaburzenia w jego funkcjonowaniu, negatywne zmiany, może prowadzić do śmierci. Trucizny mogą działać gwałtownie, lub powolnie mogą gromadzić się w organizmie, powodując zatrucia przewlekłe. ,,Stopień toksyczności substancji jest określany na podstawie dawki śmiertelnej, czyli ilości, która powoduje śmierć organizmu”(wikipedia).

Słowo, jak i przedmiot, zawierające w sobie przekaz, odnoszą się do informacji. ,,Informacja – mówi o własnościach pewnych obiektów, o relacjach między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszenie niepewności”. Subiektywny charakter informacji odnosi się do jej istnienia względem umysłu, gdyż to umysł właśnie jest w stanie nadać elementom rzeczywistości znaczenie i wykorzystać je do własnych celów. Definicję tę zawarł Umberto Eco w swej powieści ,,Imię róży”. Poszukiwana tajemnicza, niosąca śmierć książka, dawała czytelnikowi wskazówki do sposobu traktowania ludzi ,,niższego stanu”. Wykorzystywanie niewiedzy, jak i żerowanie na słabościach ludzkich przez ,,wykształconych” było, jak pokazuje nie tylko powieść Eco, ale również historia dziejów ludzkości, zjawiskiem występującym w cywilizacjach starożytnych, przez średniowiecze, aż do współczesności.

Wystawa potrwa do 28 lutego 2016 r.

Wystawa zbiorowa | | Kurator: Bartek Jarmoliński

Bettina Bereś
Ewa Bloom Kwiatkowska
Iwona Demko
Bartek Jarmoliński
Natalia LL
Dariusz Mlącki
Marian Stępak
Ula Ślusarczyk
Sławek Toman
Małgorzata Wielek-Mandrela

Tagi:    

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl