Śląskie Trendy

Teatr Dzielnicowy – Katowice to dzielnice!

Kierując się maksymą i znaną wszystkim prawdą, że Katowice to dzielnice organizatorzy zaprosili do czterech katowickich dzielnic wybrane spektakle, które pokażą w miejscach nieteatralnych, bliskich mieszkańcom. Za nimi już pierwszy pokaz spektaklu „Dziób w dziób” Tyskiego Teatru Słowa w Katowicach Murckach. Przed – jeszcze aż trzy występy:

14.10 – 19:00 – Teatr Rawa „Salieri”

Ogródki Działkowe Kwiat Wrzosu
ul. Boya Żeleńskiego (Kostuchna)

salieri-tlo

21.10 – 18:30 – Teatr HoM „Lot nad kukułczym gniazdem”
Salka parafialna Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego
ul. ks. bp. Herberta Bednorza 20 (Szopienice)

28.10 – 18:00 – Teatr KOD „Koniec”
Centrum Zimbardo
pl. Wyzwolenia 5 (Nikiszowiec)

Wstęp na wszystkie spektakle jest darmowy.

– Bardzo się cieszymy, że to już 3. edycja Teatru Dzielnicowego, uważam, że to ważna inicjatywa dla mieszkańców Katowic, w końcu nie muszą jechać do centrum do teatru, teatr przyjeżdża do nich. – mówi jeden z koordynatorów Marcin Musialik.

TEATR DZIELNICOWY to kontynuacja cyklu spotkań teatralnych w dzielnicach Katowic, który swój początek miał podczas pierwszej edycji Reaktora. Teatr Dzielnicowy ma formę konkursu. Spośród nadesłanych spektakli zostały wyłonione 4, które zaprezentujemy na Murckach, Kostuchnie, Szopienicach i Nikiszowcu.

https://www.facebook.com/events/1597744940522185/

INQUBATOR TEATRALNY to platforma skierowana do młodych grup teatralnych, której celem jest inicjowanie wymiany doświadczeń i budowanie sieci artystów teatralnych. W swoich działaniach koncentruje się na promowaniu i wspieraniu działalności teatrów amatorskich i offowych. Podczas 3-letniej działalności zdążył zaistnieć w teatralnych realiach, jako medium skupiające aktywnych twórców i widzów teatralnych. INQUBATOR TEATRALNY tworzy dwójka pasjonatów – Jagoda Stuła, Marcin Musialik.

www.inqubatorteatralny.pl

Reaktor Katowice to projekt społeczno – artystyczny, towarzyszący Ogólnopolskiemu Festiwalowi Sztuki Reżyserskiej Interpretacje.

https://www.facebook.com/reaktorkatowice/

 

 

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl