Śląskie Trendy

SUKA OFF w Katowicach

SUKA OFF po 4 latach nieobecności na katowickiej scenie i ponad 50 działaniach prezentowanych na 3 kontynentach, zaprasza na pokaz najnowszej wersji akcji DIE PUPPE, oraz pracy video DOLL RECONSTRUCTION, który odbędzie się 12 lutego o godzinie 19:00 w Teatrze RAWA.

W tym roku przypada 40 rocznica śmierci Hansa Bellmera – jednego z najbardziej niedocenianych w Polsce surrealistów, urodzonego w Katowicach w 1902 roku. Wydawało się, że wzmożone zainteresowanie jego osobą parę lat temu mogło przyczynić się do szerszej dyskusji na płaszczyźnie artystycznej o kontynuowaniu podejmowanych przez niego tematów. Niestety, w Katowicach jego postać wciąż rozpatrywana jest raczej w kategoriach sezonowej ekscentryczności, a temat seksualności podejmowany jest w sposób zachowawczy i asekuracyjny.

Sztuka Bellmera pozostaje nadal inspiracją dla wielu artystów posługującymi się różnymi mediami i pochodzących z róznych kręgów kulturowych. Jego twórczość pozostaje wciąż aktualnym punktem odniesienia dla formy sztuki reprezentującej temat cielesności i seksualności, trudnej w odbiorze dla przypadkowego odbiorcy.

Pierwszy pokaz DIE PUPPE odbył się również w Katowicach. W 2010 roku, w pracowni Andrzeja Urbanowicza – jednego z ostatnich w tym kraju propagatorów twórczości Bellmera. Oprócz niej odbyły się jeszcze trzy prezentacje: w Poznaniu, Gdańsku i Bolonii.
Akcja DIE PUPPE jest przede wszystkim pretekstem do podjęcia tematu erotyki heteroseksualnej we współczesnej sztuce, w bezpośrednim odniesieniu do prac Hansa Bellmera. W akcji pojawiają się jednoznaczne i zamierzone odniesienia do prac artysty, przefiltrowane jednak przez nasze artystyczne doświadczenia i preferencje.
DIE PUPPE ma formę otwartą, co oznacza że każda kolejna prezentacja rozwija pojawiające się w cyklu elementy , a przestrzeń sceniczna staje się swoistym laboratorium . Jednocześnie każda kolejna prezentacja zostaje wzbogacona o nowe elementy.

DOLL RECONSTRUCTION to 30-minutowa praca video autorstwa Piotra Węgrzyńskiego, powstała w 2011 roku. Pokazuje ona proces powstawania lalki i relacji pomiędzy artystą, a ciałem modelki, będącej formą do jej stworzenia. Przy realizacji tej pracy głównym celem było przełożenie motywów i motywacji Bellmera na współczesne media, oczywiście w sposób hipotetyczny i zbieżny z estetycznymi skłonnościami autora.

Wstęp na prezentacje wyłącznie dla widzów pełnoletnich.

INFO:
www.sukaoff-puppe.blogspot.com

BILETY:

normalny: 30 PLN
ulgowy: 25 PLN
_______________________________________

SUKA OFF to formacja artystyczna istniejąca od 1995 roku. Ma ona na swoim koncie liczne realizacje z pogranicza różnych dziedzin sztuki: performance, akcje teatralne i klubowe, instalacje, fotografie, video art oraz wizualizacje muzyki, prezentowane w różnych przestrzeniach na terenie kraju i za granicą. Do tej pory prace grupy pokazywane były w większości krajów europejskich oraz w USA, Kanadzie, Argentynie, Brazylii, Chile, Meksyku i Japonii. Od kilku lat grupa utrzymuje się w czołówce najczęściej występujących za granicą polskich teatrów. Jednocześnie liczba jej występów krajowych nie przekracza 2 rocznie. Jest też jedną z nielicznych grup w Polsce absolutnie niezależnych i niedotowanych przez żadne instytucje państwowe czy lokalne.

Członkami grupy są Piotr Węgrzyński (założyciel, artysta wizualny, performer) i Sylvia Lajbig (filolog klasyczny, performerka).

Działania grupy SUKA OFF koncentrują się na kilku powracających motywach:
– ludzka cielesność we wszystkich jej biologicznych i fizjologicznych aspektach
– próba zredefiniowania pojęcia płci poprzez zatarcie indywidualnych cech / kodu seksualnego przypisanego kulturowo kobiecie i mężczyźnie
– reinterpretacja klasycznych mitów i idei filozoficznych w oparciu o współczesny wizualny język
– poszukiwanie alternatywnych i radykalnych form komunikacji, opartych na połączeniu żywej materii ciała z urządzeniami elektronicznymi.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl