Śląskie Trendy

Śląskie marki są trendy

Już po raz piąty Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają do udziału w konkursie „Marka – Śląskie”.

Konkurs „Marka – Śląskie” ma na celu wyłonienie i wypromowanie produktów, firm i przedsięwzięć, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem śląskim, reprezentują poziom nieprzeciętny, godny do naśladowania. Kapituła konkursu honoruje również osobowości odpowiedzialne społecznie, aktywne i przedsiębiorcze, które wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w promocję naszego regionu.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

OSOBOWOŚĆ ROKU

DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU

GOSPODARKA

KULTURA

NAUKA

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

PRODUKT

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA

USŁUGA

ZDROWIE

MEDIA

Kandydatów do nagrody „Marka – Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji. Zainteresowane konkursem podmioty mają prawo same zgłosić swoją kandydaturę.

Wnioski o przyznanie nagrody „Marka – Śląskie” zgłaszający przesyłają wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres biura kapituły konkursu lub pocztą elektroniczną na adres markaslaskie@riph.com.pl, do 31 maja 2014 roku. Nagrody wręczone zostaną 6 września, na Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej Izby (www.riph.com.pl) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl).

 

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl