Śląskie Trendy

Śląsk rośnie w siłę dzięki usługom, przemysłowi i handlowi

Śląsk charakteryzuje prężna gospodarka, za którą odpowiada dobrze radzący sobie przemysł, branża usługowa, w obrębie której zatrudnienie systematycznie wzrasta oraz uzupełniający rolę powyższych czynników handel. Ten ogromny zurbanizowany obszar ma niewykorzystane przez inwestorów z zagranicy możliwości logistyczne.

 

Potencjał logistyczny

Śląsk jest od lat największym obszarem zurbanizowanym na terenie środkowo-wschodniej Europy. Ma więc ogromny potencjał jako region logistyczno-magazynowy. Dzięki odpowiedniej promocji zagraniczni inwestorzy powinni poznać niewykorzystaną lukę w tej branży z naprawdę dużymi możliwościami, jakie stanowią magazyny do wynajęcia. Śląsk rozwija się równomiernie i solidnie, posiada specjalistów wysokiej klasy i jest obszarem gotowym do dopasowania zasobów do specyfiki potrzeb potencjalnych najemców powierzchni magazynowych. Spore inwestycje w drogową infrastrukturę sprawiły, że ten największy w kraju region magazynowy jest ośrodkiem dystrybucyjnym o wielkiej skali.

Co buduje śląską gospodarkę

Za generowanie śląskich przychodów w dominującym stopniu odpowiada sektor przemysłu, a zwłaszcza branże drzewna, meblowa, metalowa i włókiennicza. Coraz lepiej radzi sobie przemysł surowców niemetalicznych, elektryczny oraz elektroniczny. 1/3 przychodów z eksportu zapewnia obszarowi branża transportowa. Działalność usługowa jest na Śląsku niezmiernie silnie skoncentrowana, a jej rola w gospodarce województwa systematycznie się wzmacnia. Rośnie zatrudnienie oraz powstają coraz to nowe podmioty w tym sektorze, bardzo zróżnicowane branżowo, nie tylko o zasięgu lokalnym. W województwie coraz prężniej działają także przedsiębiorstwa, będące potentatami na skalę krajową. Bardzo dobrze rozwija się obsługa nieruchomości. Działalność handlową prowadzi 38% spośród największych firm w województwie. Na rynku krajowym wyróżniają się lokalni liderzy, a siedziby w regionie mają również ogólnopolskie koncerny.

Zobacz też: Biznesowy krajobraz Górnego Śląska

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl