Śląskie Trendy

Rynek w Jaworznie doceniony przez internautów

Zakończyło się internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację biorącą udział w  konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2014. Internauci za najciekawszą realizację uznali „Rynek „Od.Nowa” Rewitalizacja Śródmiejskiej Przestrzeni Publicznej w Jaworznie”, przyznając jej 9619 punktów.

Każdy z internautów odwiedzających stronę miał możliwość wyrażenia swojego zdania, przyznając punkty trzem wybranym inwestycjom. W głosowaniu oddano ponad 12 000 głosów.

Zwycięska i

nwestycja została zrealizowana przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ponad 12 mln zł dotacji pochodziło z puli przeznaczonej w Programie na  rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Czy wyniki tej internetowej zabawy będą zbieżne z werdyktem jury konkursu? O tym przekonamy się podczas uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w dwóch konkursach: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego i Architektura Roku, która odbędzie się w ramach Śląskich Dni Architektury.

Pierwsze 10 miejsc:

1.

Rynek Od.Nowa – Rewitalizacja Śródmiejskiej Przestrzeni Publicznej w Jaworznie. Punktów: 9619

2.

Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie: Przebudowa pawilonu dla ptaków celem nadania nowych funkcji ekspozycyjnych wraz z dobudową podjazdów i toalet dla niepełnosprawnych. Punktów: 6916

3.

Skwer w centrum Koszęcina przy wjeździe do Kompleksu Pałacowo-Parkowego. Punktów: 4972

4.

Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi. Punktów: 1617

5.

Szlak Atrakcji Turystycznych – ścieżki spacerowo rowerowe. Żarki, Janów, Niegowa. Punktów: 1526

6.

Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni „Saturn”. Czeladź. Punktów: 848

7.

Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Punktów: 836

8.

Budowa obiektu łączącego szkołę z salą gimnastyczną. Zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły wraz z termomodernizacją całości. Mstów. Punktów: 679

9.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia. Będzin. Punktów: 649

10.

Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Kaplicy wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Grabówka. Punktów: 612

Wyniki głosowania internautów www.slaskie.pl/npp

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl