Śląskie Trendy

Przyznano Superjednostkę i Betonową Kostkę

Znamy już laureatów nagrody i antynagrody przyznawanych przez Stowarzyszenie Moje Miasto. Za najlepszą realizację roku uznany został remont i przebudowa kamienicy przy ulicy św. Jana 10 w Katowicach. Najgorzej jury oceniło wyburzenie hali Kleofas.

W sobotę 19 marca odbyły się obrady jury w składzie:

dr hab. Małgorzata Suchacka – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, pracownik Instytutu Socjologii

dr Małgorzata Kądziela – pracownik Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Joanna Rzepka-Dziedzic z Galeriu Szarej

Katarzyna Pełka z Wzorro Design

Patryk Białas – Dyrektor Działu Rozwoju Parku Naukowo Technologicznego Euro-Centrum sp. z o.o.

Przemysław Sołtysik – dyrektor artystyczny Festiwalu Ars Independent, Wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Honolulu

Dodatkowym członkiem jury był wynik internetowego głosowania w serwisie katowice.naszemiasto.pl.

Zwycięzcą tegorocznej edycji plebiscytu Betonowa Kostka zostało Wyburzenie hali Kleofas. Członkowie jury podkreślali utratę miejsca o ważnej wartości społecznej – miejsca ważnego dla dzieci, młodzieży i wielu sportowców, miejsca o silnej tożsamości i wartości wzorcotwórczej. Na drugim miejscu uplasowała się DTŚ  w Gliwicach za politykę ukierunkowaną na kierowców, a nie mieszkańców/pieszych i podział miasta. Z kolei trzecie miejsce zajął parking na placu przed Spodkiem za brak sprawnej polityki względem reprezentacyjnej przestrzeni publicznej w mieście.

Nagrodę Superjednostki otrzyma remont i przebudowa kamienicy przy ulicy św. Jana 10 w Katowicach. Jury podkreślało wyjątkowość realizacji – umiejętność połączenia „starego” z „nowym”. Bardzo blisko zwycięstwa był również IT Loft w Tychach. Na trzecim miejscu znalazła się strefa tempo 30 w Katowicach – jej idea była bardzo wysoko oceniana przez członków jury, miano jednak zastrzeżenia co do jej realizacji.

pozdrawiam

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl