Śląskie Trendy

Poza oficjalnym obiegiem. Niezależna sztuka polska lat 80

4 grudnia 2015 (piątek), o godz. 18.00 w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (gmach przy pl. Jana III Sobieskiego 2) odbędzie się wernisaż: wystawy Poza oficjalnym obiegiem. Niezależna sztuka polska lat 80. Ekspozycję oglądać będzie można do 28 lutego 2016.

 

Wydarzenia sceny politycznej, jakie rozegrały się w latach 80. XX stulecia, miały ogromne przełożenie na sytuację środowisk artystycznych zrzeszających twórców z całego kraju. Ówczesny dramat człowieka i jego sprzeciw wobec odebranej mu wolności zrodził w plastycznych wypowiedziach chęć walki o ludzką godność.

Opublikowanie protestu warszawskich twórców pod niezwykle wymownym tytułem Głos, który jest milczeniem był reakcją na zawieszenie działalności licznych stowarzyszeń i likwidację zrzeszającego ponad dwanaście tysięcy członków Związku Polskich Artystów Plastyków. Postawa artystów była kontestacją wobec wprowadzonego stanu wojennego i tłumienia ich niezależności od sterowanej przez władzę polityki kulturalnej. Sytuacja w stolicy stała się tylko preludium do dalszych wydarzeń na obszarze całej Polski, nie wyłączając terenu Śląska.

Ekspozycja przygotowana w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu pokazuje, jak złożonym tematem jest sztuka tego okresu – sztuka, która powinna podlegać ocenie o charakterze całościowym. Błędem jest traktowanie tego zagadnienia wybiórczo poprzez permanentne uwypuklanie konkretnych zjawisk tego czasu. W centrum uwagi stanął artysta – wartościowano jego postawę wobec otaczającej rzeczywistości, a nie jego pracę, którą zamknięto w ramach sztucznie wykreowanego schematu, nadając mu etykietę mesjanizmu. Zarzucano brak estetycznych walorów, skoncentrowanie się na tematach biblijnych, stworzono obraz artysty szukającego jedynie schronienia pod parasolem Kościoła.

Prezentowane na wystawie prace m.in. grupy Wprost, Gruppy, Jacka Sempolińskiego, Tadeusza Boruty, Aldony Mickiewicz, Jarosława Kawiorskiego, Jacka Sroki czy Jerzego Beresia udowadniają, że działalność drugiego obiegu oparła się przede wszystkim na ukazaniu sensu sztuki – jej związku z człowiekiem. Wobec podejmowanych tematów artysta potrafił zachować należyty dystans, który dziś próbuje się zasłonić wyimaginowaną mgłą patosu.

Pluralistyczny charakter organizowanych w latach 80. wystaw miał do spełnienia misję opierającą się na trzech płaszczyznach – protestu, refleksji nad problemem człowieczeństwa, a także odpowiedzi na pytanie, co nowego dzieje się w sztuce polskiej. Bytomska ekspozycja pokazuje, że twórczość tego okresu nie była antykomunistyczną propagandą, lecz pełniła formę dziennika, w którym zapisane przeżycia artysty były doświadczeniami całego społeczeństwa.

***

Obok prac malarskich, grafik, rysunków oraz prac przestrzennych na wystawie pokazane zostaną charakteryzujące się wysokim poziomem artystycznym plakaty ze zbiorów prywatnych, jak i muzealnych, a także fotografie z organizowanych wystaw, zaproszenia, foldery i zeszyty „złotych myśli”.

 Na ekspozycji odbędzie się premierowa projekcja filmu Więzienie w Pińczowie w reż. Jarosława Migonia. Jest to krótka forma dokumentalna będąca jedną z części cyklu filmowego Jacka Sroki – Historie obrazów, realizowanego od 2014 roku. 6-minutowy dokument zawiera animacje i archiwalia związane z historią prezentowanego na wystawie obrazu Jacka Sroki Więzienie w Pińczowie, opatrzone komentarzem samego artysty i muzyką Marcina Gałażyna z zespołu Motion Trio.

Wystawie towarzyszyć będzie szereg wydarzeń edukacyjnych poświęconych sztuce lat 80., w tym spotkanie z Jerzym Brukwickim, organizatorem większości wystaw drugiego obiegu.

Wydarzenia towarzyszące:

8 grudnia 2015, godz. 17.00 – Wolnym być… Sztuka niezależna lat 80. – spotkanie z Jerzym Brukwickim

13 grudnia 2015, godz. 11.00 – oprowadzanie kuratorskie

13 stycznia 2016, godz. 16.30 – oprowadzanie kuratorskie

24 stycznia 2016, godz. 12.00 – oprowadzanie kuratorskie

10 lutego 2016, godz. 16.30 – oprowadzanie kuratorskie

28 lutego 2016, godz. 12.00 – oprowadzanie kuratorskie

W trakcie ustaleń: spotkania z artystami, wydarzenia edukacyjne

www: http://www.muzeum.bytom.pl/strona-glowna/1468-poza-oficjalnym-obiegiem

Facebook: https://www.facebook.com/events/865079553608856/

Foto:

01 – Aldona Mickiewicz,  Czaszka, 1984, olej , deska, własność artystki 
02 – Aldona Mickiewicz, Ikar I, 1988/89, olej, płótno, własność artystki
03 – Tadeusz Boruta, Małżeństwo (wg portretu małżonków Arnolfinich Jana van Eycka), 1986, olej, płótno, własność artysty
05 – Andrzej Kapusta, Machismo, 1985, monotypia ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl