Śląskie Trendy

Potrzeba designu – 4. Międzynarodowa Konferencja Projektowa

20 marca w godz. 10.00-17.00 w Galerii ASP Katowice (Rondo Sztuki) odbędzie się 4. międzynarodowa konferencja projektowa: Potrzeba designu / The need for design. Designing for needs, będąca echem idei Victora Papanka, eksplorująca niewymierne aspekty projektowania poprzez przywołanie przykładów designu społecznego.

Konferencji towarzyszą warsztaty dla studentów (prowadzenie Verena Gerlach) i profesjonalistów (prowadzenie Rafał Kołodziej) oraz wystawa podsumowująca XI edycję Międzynarodowego Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA 2015.

„Świat jest przyparty do muru, wiec jako zaangażowani społecznie i moralnie dizajnerzy musimy się ukierunkować na jego potrzeby”, napisał w późnych latach sześćdziesiątych Victor Papanek. Czy jako projektanci nadal mamy poczucie misji i powinności? Czy dizajn ma być receptą na rozwiązanie problemów społecznych, zagrożeń cywilizacyjnych i wpływać na poprawę jakości życia? Czy na pewno dizajnerzy podejmują wyzwania? Czy dizajn ma realne możliwości działań profilaktycznych i naprawczych? Podczas konferencji, wraz z naszymi gośćmi, postaramy się eksplorować niewymierne aspekty projektowania. Spróbujemy pokazać przykłady działań przynoszących korzyści społeczne. Mamy nadzieję, że będzie to inspirujące doświadczenie.

Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej jest wszechstronną prezentacją najnowszych dokonań z dziedziny szeroko pojmowanego projektowania graficznego: animacja, identyfikacja wizualna, informacja wizualna, grafika edytorska, publikacja cyfrowa, krój pisma, wynikających z procesu dydaktycznego lub będących efektem samodzielnej pracy studenta/absolwenta. Przegląd ma na celu konfrontację programów nauczania poszczególnych uczelni artystycznych i projektowych, przedstawienie różnorodnych postaw twórczych oraz wyłonienie najbardziej oryginalnych, nowatorskich i inspirujących rozwiązań. Ocenie jury zostaną poddane prace studenckie i dyplomowe powstałe w latach 2012–2015. Jury konkursu przyzna 3 nagrody, zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich nadesłanych na konkurs prac:
grand prix – 6000 zł
I nagroda – 4000 zł
II nagroda – 2000 zł

organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
kuratorki konferencji: Justyna Kucharczyk, Anna Pohl
kuratorka biennale: Agnieszka Małecka
koordynacja biennale: Zofia Oslislo

konferencja: 20 marca 2015, godz. 10.00-17.00 Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki,
Katowice ul. Gen J. Ziętka 1
warsztaty dla profesjonalistów: 21 marca 2015, ASP w Katowicach ul. Koszarowa 19
warsztaty dla studentów: 21–22 marca 2015, ASP w Katowicach ul. Koszarowa 19
wernisaż wystawy: 20 marca 2015, godz. 19.00, Galeria ASP Katowice Rondo Sztuki, Katowice

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl