Śląskie Trendy

Pejzaż współczesny – wystawa pokonkursowa

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie zaprasza na wystawę pokonkursową 2. Międzynarodowego Konkursu Artystycznego. Pejzaż współczesny. Do 15 lutego można ją obejrzeć w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie / al. Najświętszej Maryi Panny 64 (pawilony Cepelii).

„Pejzaż jest tematem podejmowanym przez artystów w różnych okresach dziejów sztuki. Chociaż na początku pełnił funkcję jedynie tła, to w miarę rozwoju sztuki i niezależności artystów stał się samodzielnym, bardzo istotnym motywem dającym pretekst do poważnych wypowiedzi artystycznych. Czasem wręcz, obraz z pejzażem stawał się początkiem nowego kierunku, jak choćby w impresjonizmie. W XIX i XX wieku artyści tak często tworzyli dzieła o tematyce pejzażu, iż można sądzić, że obecnie trudno jest znaleźć oryginalne, nowatorskie podejście do krajobrazu w sztuce”.

Taka ocena była punktem wyjścia do ogłoszenia konkursu poświęconego współczesnym realizacjom tematu pejzażu. Pomysłodawczynią konkursu jest prof. Krystyna Szwajkowska, jego organizatorem głównym – Okręg Częstochowski Związku Polskich Artystów Plastyków, a pierwsza edycja odbyła się w 2013 roku. Celem konkursu jest ukazanie najnowocześniejszych światowych postaw artystycznych wobec tego tradycyjnego, zdawało by się, tematu oraz konfrontacja ich w różnych dyscyplinach sztuki.

Na wystawę złożą się przez wybrane przez jury w wieloetapowej kwalifikacji, podczas wernisażu wręczone zostaną nagrody.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750