Śląskie Trendy

Opowiedz bajkę Lufcikowi na korbkę

Lufcik na korbkę serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Seniorzy dla juniorów – bery, bojki i podania Górnego Śląska”. Ten konkurs to swoisty pomost. Nie tylko między pokoleniami. Śląskie opowieści przedstawione w języku polskim, pozwolą na poznanie fascynującego dziedzictwa kulturowego także tym, którzy nie posługują się godką. Adresatami konkursu są osoby w wieku 50+, zamieszkujące teren województwa śląskiego. Ale zachęcamy wszystkich do dzielenia się swoimi opowieściami.

Zadaniem uczestników jest opisanie na nie więcej, niż dziesięć tysięcy znaków, dowolnej legendy, baśni lub podania z Górnego Śląska. Mogą to być nawet mało znane historie z danej miejscowości, przekazywane sobie z ust do ust. Prace powinny być napisane w języku polskim, dopuszczalne jest także użycie gwary. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek redakcyjnych przed publikacją.

Uczestników prosimy o dostarczenie prac do 21 września 2015r. drogą mailową na adres lufciknakorbke@gmail.com

Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać adres zamieszkania Uczestnika oraz jego wiek.

Na zwycięzcę czeka nagroda. Najlepsze prace zostaną także opublikowane na fanpage’u Projektu i przedstawione w formie bajek video na kanale youtube.

Bajki i bery są bardzo mocno związane tak z kulturą, jak i naszą tożsamością. Lufcik na korbkę pomoże poznać dzieciom część historii regionu, z którego pochodzą – na początek przygotujemy nagrania wideo czterech najciekawszych historii. Opowiadać o Śląsku będziemy po polsku, jednak kształtując w sposób ciekawy i zabawny wiedzę o naszym regionie i wprowadzając śląskie słownictwo. Dlaczego po polsku? Śląska gwara to najbardziej staropolski z polskich dialektów. Jednak wiele dzieci w ogóle nie potrafi mówić po Śląsku – im młodsze pokolenie, tym mniejsza znajomość gŏdki. W takiej sytuacji przestawianie całych opowieści w tym języku, wprowadzi zamęt lub je znudzi. Dodatkowo, bajki o naszym regionie można będzie prezentować też w innych częściach kraju, promując przy tym Śląskość.

Projekt aktywizuje także ludzi starszych oraz pozwala im na wkład w rozwój i ochronę niematerialnych dóbr kultury (pamięć), dając poczucie bycia potrzebnymi. Takie działania kształtują przywiązanie do naszej lokalnej mikroojczyzny. Już wkrótce ogłosimy konkurs dla osób 50+ na najciekawszą śląską historię.

Lufcik i Korbka serdecznie zapraszają w magiczną podróż w świat berów i bojek. Będzie o utopku życzliwym, śląskim kołoczu, meluzynie i krzywym domku.

Więcej informacji znaleźć można na www.facebook.com/lufciknakorbke

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl