Śląskie Trendy

Ogniste otwarcie żorskiego Muzeum Ognia

4 grudnia Muzeum Ognia w Żorach otwarło swoje podwoje. Muzeum Ognia w Żorach to miejsce wyjątkowe na skalę całego kraju. Multimedialna ekspozycja obiektu umożliwia odwiedzającym naukę poprzez zabawę, przedstawiając dzieje miasta Żory oraz wiedzę na temat ognia w różnych jego aspektach. Powstanie Muzeum Ognia nie było jednak od początku kwestią oczywistą.

Początkowo, obiektem, którego budowę planowano w Żorach, był pawilon wystawienniczo-promocyjny miasta. Jego zaprojektowaniem zajęła się pracownia OVO Grąbczewscy:

„Nowe zlecenie wydawało się wręcz idealne – świetnie wyeksponowana działka leżąca przy głównym wjeździe do miejscowości, brak ograniczeń co do formy, a w zasadzie – także funkcji budynku. Słowem – pełna swoboda” – opowiadają architekci, Barbara i Oskar Grąbczewscy.

O zmianie funkcji obiektu zadecydowano właściwie dopiero wtedy, gdy zaczęły się prace ziemne związane z budową pawilonu wystawienniczo-promocyjnego.

Inwestor muzeum, Nowe Miasto Sp. z o.o., widząc ilość usuwanego nasypu i wielkość wykopu, zadecydował o konieczności wykorzystania tej przestrzeni na piwnicę oraz o przekształceniu pawilonu w Muzeum Ognia – miejsca multimedialnej wystawy poświęconej zarówno miastu, jak i żywiołowi ognia w jego najróżniejszych aspektach.

Tak powstał nowoczesny obiekt, który wzbogaca nie tylko ofertę turystyczno-rekreacyjną, ale także ofertę edukacyjną miasta Żory . Muzeum Ognia łączy w swojej funkcji naukę z dobrą zabawą i tym samym – jest idealnym miejscem odwiedzin zarówno dla klientów indywidualnych, jak i grup zorganizowanych i szkół.

Otwarcie obiektu dla odwiedzających nastąpi już 4 grudnia. Muzeum otwarte będzie przez 6 dni  w tygodniu.

Planowane godziny otwarcia:

Od wtorku do piątku: 9.00 – 16.00.

W soboty i niedziele: 12.00 – 17.00.

Tagi:     ,

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl