Śląskie Trendy

„OGNIEM I MIECZEM” w Ogrodzieńcu

W najbliższy weekend, 5 – 6 lipca na Zamku w Ogrodzieńcu zawita atmosfera rodem z Ogniem i Mieczem. Będą turnieje, pokazy tresury koni, pokazy ciężkozbro­jnej HUSARII, wielka bitwa o zamek i wiele innych atrakcji.

Sob­ota 5 lipca

12.00 — 12.30 — uroczyste rozpoczę­cie turnieju, pow­i­tanie przy­byłych bractw i gości
12.30 — 13.00 — pokaz tańców w wyko­na­nia Grupy tańca dawnego „Gawot”
13.30 — 14.30 — „Sokole Oko” turniej łuczniczy szlachty
14.30 — 15.00 — pokaz „tresury” konia w wyko­na­niu Kingi Tkaczewskiej
15.00 — 16.30 — turniej bojowy o „Szablę Bon­era”
16.30 — 17.00 pokaz mody staropol­skiej w wyko­na­niu Anny Musial­skiej
17.00 — 18.00 „Zbroje z Pałacu w Podhorcach” — autorska prezen­tacja Jana Śliwińskiego
18.00 — 19.00 — wilka bitwa o zamek z udzi­ałem piechoty, arty­lerii i konnicy

bilet wstępu : 15 zł/​nor­malny, 10 zł /​ulgowy — bilet upraw­nia również do zwiedza­nia zamku i uczest­nictwa w imprezie

Niedziela 6 lipca

11.00 — 11.30 przy­wi­tanie oraz rozpoczę­cie drugiego dnia zma­gań turniejowych
11.30 — 12.00 — finał turnieju szlachty „Sokole Oko”
12.00 — 13.30 — turniej rzutu włócznią oraz gry i zabawy dla dzieci
13.30 — 14.00 — pokaz fech­tunku i lekcja broni w XVII w.
14.30 — 15.00 — pokaz musztry i exer­cunku arty­lerii XVII w.
15.00 — 16.00 — finał turnieju Bojowego o „Szablę Bon­era”
16.00 — 16.30 — porów­nanie XVII wiecznej jazdy wschod­niej i zachod­niej
16.30 — 17.00 — pokaz tańców oraz nauka tańca pub­liczności w wyko­na­niu grupy „Tur­dion”
17.00 — 18.00 — pokazy ciężkozbro­jnej HUSARII w wyko­na­niu grupy „Dextrarius”

bilet wstępu : 15 zł/​nor­malny, 10 zł /​ulgowy — bilet upraw­nia również do zwiedza­nia zamku i uczest­nictwa w imprezie

plakat_ogniem

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl