Śląskie Trendy

Nowy budynek ASP na ukończeniu

Między ulicami Raciborską a Koszarową powstaje kompleks akademicki obejmujący nowoczesne pracownie, studio filmowe, ogólnodostępną bibliotekę, galerię, kino i park form przestrzennych. Będzie to nowa, otwarta przestrzeń sztuki umożliwiająca partycypację w kulturze szerokiemu gronu odbiorców.

Nowy budynek Akademii Sztuk Pięknym w Katowicach jest już niemal zakończony. W skład inwestycji wchodzi budynek dydaktyczno-badawczy i kulturalny wraz z zagospodarowaniem terenu na otwarty park form przestrzennych. Na oficjalne otwarcie nowej siedziby ASP trzeba będzie jednak poczekać do 9 października, kiedy studenci rozpoczną w nim nowy rok akademicki.

Budowa pozwoliła na rewitalizację terenów powojskowych w śródmieściu Katowic – Nowy obiekt sprawi, że nie tylko studenci, ale też mieszkańcy zyskają przestrzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym – uważa Magdalena Palupska, specjalistka ds. promocji ASP. – Kontakt ze sztuką pozwala na pełniejszy rozwój. Bezpłatny dostęp sprawi, że będzie to miejsce integracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kampus ten będzie miejscem działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. Realizowane tam wydarzenia przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnej i akademickiej, tworząc nowe możliwości współpracy i integracji – wyjaśnia.

Jest to wspólny projekt Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W jej wyniku Akademia Sztuk Pięknych zyska nowy budynek, a Uniwersytet Ekonomiczny parking naziemny.

BQ8B4228

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl