Śląskie Trendy

NOT.FOT – sztuka plebejska

Spotkanie w CSW Kronika skupiać się będzie na szóstym, najobszerniejszym dotąd zeszycie magazynu „NOT.FOT.”, poświęconym tematowi szczególnie bliskiemu Władysławowi Hasiorowi – tzw. sztuce plebejskiej.


Pod tym pojęciem artysta rozumiał spontaniczną potrzebę piękna, która owocuje specyficznym gatunkiem amatorskiej, przydomowej plastyki: rzeźbami ogrodowymi, malowanymi płotami i ozdobnymi bramami. Pokrewnym wątkiem, równie chętnie dokumentowanym przez Hasiora są „malowane domy”, niezwykła typologia domów jednorodzinnych zdobionych mozaikami, landszaftami lub wielobarwnymi, abstrakcyjnymi kompozycjami.

„NOT.FOT.” to wydawany przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem magazyn dedykowany jednemu dziełu – Notatnikowi fotograficznemu Władysława Hasiora. To niezwykłe archiwum wizualne składa się z 20 tysięcy przezroczy, wykonanych na przestrzeni niemal 30 lat i usystematyzowanych przez artystę w cyklach tematycznych. To unikalny w tej skali, wyrazisty dokument polskiej kultury wizualnej ostatniej ćwierci XX wieku, a jednocześnie pasjonujący, fotograficzny szkicownik sławnego artysty, który służył mu również za narzędzie do pracy popularyzatorskiej i edukacyjnej.

„NOT.FOT.” to wydawnictwo seryjne (w roku 2017 ukazały się 4 zeszyty, w 2018 – 2 kolejne), które w nowatorski sposób łączy formę współczesnego, bogato ilustrowanego magazynu i rzetelnego muzealnego katalogu. Oprócz obszernej prezentacji fotografii Władysława Hasiora na jego łamach publikowane są teksty omawiające specyfikę Notatnika fotograficznego, materiały archiwalne, a także dedykowane Hasiorowi prezentacje współczesnych artystów. NOT.FOT.

 

W spotkaniu weźmie udział Joanna Trznadel (Muzeum Tatrzańskie, członkini zespołu redakcyjnego NOT.FOT.) oraz Anna Batko (Cricoteka, autorka tekstów do NOT.FOT.). Opowiedzą one o twórczości Hasiora, galerii jego imienia w Zakopanem, o projekcie NOT.FOT. i kolekcji slajdów w Muzeum. Nowe spojrzenie na praktykę fotograficzną zakopiańskiego artysty i jego zainteresowanie plebejskością zaproponuje Anna Batko, która w swoim artykule „White Negro – czarna krew Hasiora” w VI tomie magazynu analizuje pojawiające się w twórczości artysty wątki afrykańskie.

Na zakończenie zaprezentowany zostanie krótki filmik/pokaz slajdów „ATELIER ARTYSTY. OPOWIEŚĆ HASIORA”, powstały z edycji archiwalnych nagrań z Władysławem Hasiorem z kolekcji Radia Kraków, w których Mistrz opowiada o swojej pracowni, sztuce i dziełach. Narracja uzupełniona jest zdjęciami z Notatnika Fotograficznego.

Podczas spotkania będzie można nabyć magazyn, na przybyłych czekają również promocyjne gadżety z logiem NOT.FOT.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” oraz środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

http://muzeumtatrzanskie.pl/not-fot-notatnik-fotograficzny-wladyslawa-hasiora-vol-4

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl