Śląskie Trendy

Mali wielcy ekonomiści!

Do 26 września br. trwają zapisy na bezpłatne programy edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży organizowane na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) to propozycja skierowana do najmłodszych – uczniów klas 5. i 6. szkoły podstawowej. To ogólnopolski program edukacji ekonomicznej, który ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz zachęcenie ich
do bliższego zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi. Partnerem strategicznym programu jest Narodowy Bank Polski.

www.uniwersytet-dzieciecy.pl

Akademia Młodego Ekonomisty (AME) – To ogólnopolski program edukacji ekonomicznej gimnazjalistów. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, warsztatów oraz dyskusji. Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu.

http://www.gimversity.pl/

Zajęcia w ramach EUD i AME są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, a także na sześciu innych polskich uczelniach: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Poznaniu i Wrocławiu, przy Uniwersytecie
w Białymstoku, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz na Uniwersytecie Szczecińskim. Patronat honorowy nad przedsięwzięciami objęła minister edukacji narodowej.

Ekonomia dla Liceum i Technikum (ELiT) jest programem autorskim Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach skierowanym do uczniów wszystkich klas liceum i technikum. Jego pierwsza edycja odbyła się w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. http://www.ue.katowice.pl/elit

Semestr zajęć w wymienionych trzech programach edukacyjnych składa się z sześciu spotkań obejmujących dwie godziny lekcyjne. Spotkania EUD, AME i ELiT mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (edukacja poprzez rozrywkę). Dzielą się na część teoretyczną, czyli wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz część praktyczną – warsztaty, podczas których każdy z uczestników ma szansę wcielić się
w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszym studentom z danego ośrodka.

Przy okazji spotkań dla dzieci i młodzieży odbywają się warsztaty dla rodziców. Poruszane są tam zagadnienia związane z wychowaniem dzieci i kształtowaniem postaw przedsiębiorczych oraz kompetencji społecznych.

Kontakt:

Urszula Klemczak-Maciąg

Opiekun lokalny

+48 502 022 815, +48 32 257 71 54

urszula.maciag@ue.katowice.pl

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl