Śląskie Trendy

Kowalnia w katowickiej BWA

Wystawa Kowalnia jest pierwszą w Katowicach tak  obszerną prezentacją prac absolwentów legendarnej pracowni prowadzonej w  warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przez profesora Grzegorza  Kowalskiego. Wystawa do 11 stycznia prezentowana będzie równocześnie w Galerii Sztuki  Współczesnej BWA, gdzie prezentowane są prace studenckie i dyplomowe  dawnych studentów pracowni, oraz w Galerii Rondo Sztuki, gdzie będzie  można zobaczyć filmy wideo absolwentów pracowni.

W wystawie biorą udział: Galeria BWA — Ada Biedka, Alicja Raczkowska, Anna Molska, Anna Senkara, Artur Żmijewski, Bohdan Ruciński, Ewa-Maria Śmigielska, Grzegorz Matusik, Jacek Adamas, Jacek Markiewicz, Jacek Różański, Jakub Wesołowski, Jane Stoykov, Jędrzej Niestrój, Julia  Bui  Ngoc, Katarzyna Fabińska, Katarzyna Górna, Katarzyna Kozyra, Łukasz Kosela, Michał Dudek, Monika Zielińska, Paweł Althamer, Paweł Mysera, Grzegorz Olech, Tomasz Kujawski, Wojciech Urbański; Galeria Rondo Sztuki — Adam Janisch, Anna Senkara, Artur Żmijewski, Cezary Koczwarski, Jacek Malinowski, Jakub Wesołowski, Julia  Bui  Ngoc, Mai Bui Ngoc, Kacper Nurzyński, Katarzyna Kozyra, Katarzyna Miszczak, Łukasz Kosela, Piotr Wysocki, Dominik Jałowiński, Tomas Rafa.

Na ekspozycję w Galerii BWA składają się prace z lat 90., głównie fotografie i nieliczne zachowane obiekty oraz dokumentacja prac dyplomowych ówczesnych studentów Wydziału Rzeźby. Wśród nich znajduje się model do Piramidy Zwierząt i wczesne fotografie Katarzyny Kozyry, fotografie Katarzyny Górnej i film Artura Żmijewskiego Oko za oko. Pierwsza filmowa wersja zadania Obszar Wspólny.Obszar Własny z roku 1992/93 pokazana jest ze współcześnie pisanym komentarzem Artura Żmijewskiego. Jeden z pierwszych filmów dyplomowych (1995) pokazany jest w wersji autorskiego wystąpienia Jędrzeja Niestroja na dworcowym peronie. Reprezentowane są prace studentek i studentów z końca lat 90. zainteresowanych problematyką ciała m.in. fotografie Moniki Zielińskiej (Mamzety), Jakuba Wesołowskiego i Anny Senkary. Ilustracją odchodzenia artystów od tradycyjnej rzeźby w stronę użycia innych mediów są dwie prace Łukasza Koseli: klasyczne studium aktu wykonane w pracowni prof. Jana Kucza zestawione ze studium człowieka we wnętrzu w formie obiektu wideo. Na monitorach prezentowane są zestawy odpowiedzi studenckich na zadania wykonywane w pracowni. Są to prace wideo będące często indywidualnymi wypowiedziami artystycznymi m.in. prezentowany jest Tanagram Anny Molskiej (2006). Drugim poza Obszarem Wspólnym. Obszarem Własnym zadaniem wykonywanym kolektywnie jest zadanie poświęcone następstwom w formie krótkich sekwencji filmowych pt. Next. Kolejne realizacje tego zadania z lat 2007—2014 pokazane są na jednym z monitorów. Prace z lat 90. zestawione zostały z pracami dyplomowymi generacji studentów którzy uzyskiwali dyplomy po roku 2010 m.in. Alicji Raczkowskiej, Ewy Śmigielskiej i Ady Biedki. Od 2010 roku pracownia Grzegorza Kowalskiego jako Pracownia Przestrzeni Audiowizualnej funkcjonuje na Wydziale Sztuki Mediów.

W Galerii Rondo Sztuki znalazło się kilka studenckich i dyplomowych filmów wideo: Moja Krew Jakuba Wesołowskiego (2006), Anny Senkary Szlachcic (2011), dyplom Kacpra Nurzyńskiego Wibracja trzynastki (2012) oraz Forcing Function Adama Janischa (2013). Prace te stanowią kontekst dla pozostałych filmów będących samodzielnymi realizacjami absolwentów Kowalni. Grupę filmów stawiających pytania społeczne i polityczne reprezentują: Oni Artura Żmijewskiego (2006), Run free Piotra Wysockiego i Dominika Jałowińskiego (2011) oraz Sportowe Mury Tomasa Rafy (2012). Obserwacje indywidualnych ludzi, ich losów i postaw życiowych poświęcone są filmy Anny Senkary, Nurzyńskiego i trailer nieukończonego filmu Katarzyny Kozyry Szukając Jezusa (2014). Autoobserwacją jest film Cezarego Koczwarskiego Jestem artystą (2013). Osobną grupę stanowią utwory będące fantazjami filmowymi autorów przedstawianymi w formie semi-dokumentarnej. Najstarszym jest film Jacka Malinowskiego Pół kobiety (2006) następnie film pary autorek Julii i Mai Bui Ngoc Lucid dream (2009), oraz dyplomowy film fabularny według autorskiego scenariusza Adama Janischa Forcing Function (2013).

Ewa Maria Śmigielska — kuratorka wystawy

Kuratorka: Ewa Maria Śmigielska Współpraca: Ada Biedka Konsultacja projektu: prof. Grzegorz Kowalski

 

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750