Śląskie Trendy

Ira i Bayerful na Święto Ogrodzieńca

Od piątku do niedzieli swoje święto muzyką (i nie tylko) czcić będzie Ogrodzieniec. W malowniczych ruinach zamku usłyszymy muzykę różnych pokoleń i gustów. Na scenie pojawią się m.in Bayerful i zespół IRA.

22.08.2014r. (piątek) — 20 lat Wyszehradzkiej Współpracy — świę­tu­jemy razem z Przy­jaciółmi

Ogrodzie­niec, Plac Pił­sud­skiego

15.45 –16.00 — for­mowanie korowodu

16.00 — korowód wyrusza na plac przed­szkolny przy ul. Koś­ciuszki 69
(trasa prze­marszu: ul. Olkuska, Sobieskiego, plac Wol­ności, 1 Maja, Słowack­iego)

Ogrodzie­niec, plac po byłym przed­szkolu przy ul. Koś­ciuszki 69

ok. 16.20 — pow­i­tanie korowodu na placu imprezy

16.30 — ofic­jalne otwar­cie imprezy i wys­tąpi­enia zapros­zonych gości

16.45 — prezen­tacje grup dziecię­cych i młodzieżowych z Pol­ski, Węgier, Czech Słowacji (Zespół Mażoretek FAN­TAZJA, Dziecięco-​Młodzieżowa Orkies­tra Dęta z Ogrodzieńca, Mażoretki z Bogacsa, Ter­lickie Mażoretki, Chór VILLA SAX­O­RUM ze Spis­skiego Podhra­dia, Orkies­tra Dęta z Uniejowa)

19.00 — kon­cert zespołu NA WCZO­RAJ

19.30 — kon­cert ACA­PULCO show — prze­boje lat 80. XX wieku.

20.45 — zabawa taneczna z zespołem Biały Miś

0.30 — zakończe­nie imprezy

Dodatkowo: wesołe miasteczko dla dzieci, mała gas­trono­mia, ogródki piwne dla dorosłych

Orga­ni­za­torzy: Gmina Ogrodzie­niec, MGOK Ogrodzie­niec

23.08.2014r. (sobota) — ŚWIĘTO GMINY OGRODZIE­NIEC

Zamek Ogrodzie­niec w Podzam­czu — wstęp wolny na teren imprezy od godz. 14.00

„Prze­wod­nik Na Miejscu” — akcja Koła Prze­wod­ników Jura­js­kich i Beskidz­kich PTTK Zaw­ier­cie. Zwiedzanie zamku z prze­wod­nikiem w godz. 9.00 –13.00 w cenie biletu wstępu na zamek.

17.30 — Rozpoczę­cie imprezy

17.45 — Kon­cert Orkiestry Dętej ZHP-​OSP w Uniejowie

18.30 — Kon­cert zespołu Wyr­wani

20.00 — Kon­cert zespołu Bayer Full

21.30 — Pokaz pirotech­niczny

22.00 — Kon­cert zespołu IRA

23.30 — Zakończe­nie imprezy

Orga­ni­za­tor: „Zamek” Sp. z o.o.

24.08.2014r. (niedziela) — Niedziela na Rynku

Ogrodzie­niec, Plac Pił­sud­skiego

16.00 — pro­gram dla dzieci

od 17.00– wys­tępy zespołów dzi­ała­ją­cych przy MGOK w Ogrodzieńcu:
Orkies­tra Dęta w Ryc­zowie, Orkies­tra Dęta w Glebie, ZF Wrzos z Ryc­zowa — Kolonii, Zespół Ryc­zowianki z Ryc­zowa, Seniorzy z Ogrodzieńca. Zespół Echo ok.

19.00 — kon­cert zespołów SONI­TUS i CLIPSY

ok. 20.00 — zakończe­nie imprezy

swieto_gminy_plakat_glowny

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl