Śląskie Trendy

II Konkurs Fotograficzny KONCERT

Sezon na wszelkiego rodzaje koncerty, te duże i małe, te z megagwiazdami i te kameralne dla koneserów, trwa cały rok, szczególne nasilenie ich trwania, z oczywistych względów, następuje w okresie letnim. Każdy z nich ma grono wiernych sympatyków, każdy to niepowtarzalne muzyczne wydarzenie i niesamowite przeżycia dla uczestników, ale też swoiste fotograficzne święto dla osób świadomie posługujących się aparatem fotograficznym. Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach www.dkboguszowice.pl i Teatr Ziemi Rybnickiejwww.teatrziemirybnickiej.pl zapraszają wszystkich fotografujących do udziału w II Konkursie Fotograficznym KONCERT. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział zarówno profesjonaliści jak i amatorzy.

Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna koncertowej chwili, popularyzacja muzyki granej na żywo oraz ukazanie niesamowitych przeżyć towarzyszących koncertom.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 18 września 2016 r.

Ocena jury nastąpi do 30.09.2016 r.

Otwarcie wystawy i wręczenie nagród nastąpi w dniu 14.10.2016 r. o godz. 19.00.

Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie do 30.11.2016 r.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 fotografii.

Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca.

Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką jednakże ich format nie może być mniejszy niż 30 x 30 cm i nie większy niż 70 x 100 cm. Do nadsyłanych prac należy dołączyć kartę zgłoszenia.

Organizator powoła jury, które zdecyduje o: zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu fotografii na wystawę, przyznaniu nagród:

I nagroda  – o wartości 1500 zł,

II nagroda – o wartości 1000 zł,

III nagroda – o wartości 500 zł..

Uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz katalog wystawy.

Szczegółowe warunki konkursu zawarte są w jego regulaminie.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony: http://dkboguszowice.pl/dk2/konkursy

Wszelkie zapytania i uwagi odnośnie konkursu można zgłaszać jego komisarzowi:
Robert Pior: dkboguszowice@gmail.com, tel. 32 4252016.

[publikacja: 14 lipca 2016]

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750