Śląskie Trendy

Historyczna Noc na bunkrze…

28 czerwca (w sobotę) od godz. 18 w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach możliwe będzie nocne zwiedzanie schronu bojowego wybudowanego w 1937 roku i należącego do Grupy Bojowej Kłodnica. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Genius Loci.

Opis obiektu:

Schron bojowy nr 75 w Kochłowicach to betonowy schron bojowy wzniesiony w 1937 roku. Należał do „Grupy Bojowej Kłodnica” należącej do Obszaru Warownego „Śląsk”, będącego linią polskich umocnień bojowych wzdłuż granicy z Niemcami przed wybuchem II wojny światowej.

Wyposażenie:
Schron jest wyposażony w pancerną kopułę obserwacyjno-bojową. Jego uzbrojenie stanowiły 3 ckm-y i 2-3 rkm-y. W schronie zachowały się dwudzielne drzwi pancerne.

Dane techniczne:
– Rok powstania – 1937 (kopuła 1938)
– Klasa wytrzymałości bunkra – D (ciężki)
– Odporność na ostrzał – kaliber do 220 mm
– Grubość stropu – 1,40 m
– Grubość ścian – 1-1,75 m
– Załoga – ok. 15 osób
– Ilość stanowisk strzelniczych – 4
– Początek prac renowacyjnych – marzec 2007

Rekonstrukcja:
W 2008 roku schron został odgruzowany i gruntownie odnowiony przez grupę miejscowych hobbystów pod wodzą Eugeniusza Czogały. W jego wnętrzu przygotowano wystawę historyczną, gromadzącą pamiątki związane głównie z okresem II wojny światowej na Górnym Śląsku. Zobaczyć można między innymi repliki broni z czasów II wojny światowej, w tym replikę ciężkiego karabinu maszynowego wz. 30. Wokół schronu zrekonstruowano zasieki oraz przywrócono pierwotny układ ziemny. Atrakcją dla zwiedzających są odgłosy pola bitwy, odtwarzane z systemu głośników

Noc-na-bunkrze-2014-plakat-small

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl