Śląskie Trendy

Historia plakatem pisana

W roku 2020 przypada 110. rocznica utworzenia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Z tej okazji przygotowana została specjalna Wystawa Jubileuszowa. Jest ona pretekstem do przypomnienia najważniejszych w historii naszego Muzeum ekspozycji. Trwałym ich śladem są plakaty i afisze z wystaw. Stanowią one niejako kronikę dziejów Muzeum.


Celem ekspozycji jest ukazanie różnorodności wystaw od 1945 r., a także stylistyki plakatów. Są one przejawem aktualnych trendów w sztukach plastycznych oraz wyrazem kondycji muzeum w danych latach. Wiele z nich to małe dzieła sztuki graficznej. Znaleźć można na nich nazwiska znanych i cenionych artystów plastyków, takich jak: Tadeusz Grabowski, Józef Mroszczak, Zenon Moskwa czy też Ewa Butrymowa.

Wystawa będzie miała trzy odsłony. Pierwsza z nich obejmie plakaty od końca lat 40-tych, przez lat 50 i 60- te, druga z lat 70- tych, 80-tych i 90-tych XX wieku, ostatnie zaś zaprezentowane zostaną plakaty współczesne.

data otwarcia wystawy: 2 lipca 2020 (czwartek), godz. 17.00 (otwarcie wyłącznie w wersji online)
czas trwania wystawy: 2 lipca 2020 – 24 stycznia 2021

I odsłona- 2 lipca
II odsłona- 17 września
III odsłona- 26 listopada

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl