Śląskie Trendy

Fotografie w srebrnym pyle

18 grudnia, w czwartek o godz. 18 w Stacji Artystycznej Rynek odbędzie się wernisaż wystawy fotografii „Srebrny pył”. Wystawa potrwa do 7 stycznia. Wstęp bezpłatny.

Fotografie składające się na prezentowany zbiór powstały podczas międzynarodowych warsztatów fotografii industrialnej studentów ASP w Katowicach, Uniwersytetu Tomasza Baty w Żlinie oraz Akademii Sztuk Pięknych Bratysławie. Ich celem była dokumentacja fotograficzna przemysłowego dziedzictwa naszego regionu w kontekście jego historii i przemian dnia dzisiejszego, przedstawiona za pomocą różnych form i gatunków fotograficznych. Tym razem polem działania studentów stały się obiekty i przestrzenie Rudy Śląskiej.

To nagromadzenie w jednym miejscu tak dużej historycznej infrastruktury przemysłowej jest od lat miejscem pielgrzymek wielu dokumentalistów, w tym także fotografów. Ze względu na szybko następujące zmiany, a co za tym idzie, likwidację wielu obiektów i przemijanie kulturowych fenomenów. Wydaje się, że taka „dokumentacja” pozwoli uchronić od zapomnienia wartościowe i ciekawe osobliwości.

Tematami autorskich realizacji stały się typowe dla tej części Polski pejzaże, architektura, zamknięte i czynne fabryki, a także portret, dokument socjologiczny, martwa natura jak i fotografia inscenizowana.

Organizatorami warsztatów są Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytet Tomasza Baty w Zlinie i Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej. Opieką artystyczną uczestników objęli: doc. MgA. Jaroslav Prokop z UTB w Zlinie oraz dr hab. Piotr Muschalik z ASP Katowice.

@HydeParkNews

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl