Śląskie Trendy

FIGURAMA – Międzynarodowy Przegląd Rysunku Figuratywnego

Figurama jest wydarzeniem artystycznym istniejącym od 2000 roku, zainicjowanym przez środowisko czeskich artystów-pedagogów z  Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Jest przeglądem figuratywnego rysunku studenckiego i ma charakter płynny, tzn. z każdą nową edycją wpisują się w projekt kolejne kraje i szkoły tworząc międzynarodową konfrontację tej dyscypliny artystycznej.
FIGURAMA
Międzynarodowy Przegląd Rysunku Figuratywnego Wyższych Uczelni Artystycznych
Katowice 2016
4 – 31 marca 2016

Wernisaż 4 marca 2016:
– godz. 18:00 w Galerii Rondo Sztuki (Rondo im. gen. J. Ziętka 1, Katowice) – prezentacja prac studentów
– godz. 20:00 w Galerii Wertykalnej (nowy budynek ASP, ul.Raciborska 50, Katowice) – prezentacja prac wykładowców w ramach wystawy „Artelerie 2016” towarzyszącej Figuramie

Tegoroczna edycja przeglądu odbywająca się w Galerii Rondo Sztuki oraz w nowym budynku Wydziału Malarstwa katowickiej ASP ma na celu wykazanie bądź podkreślenie nadrzędnej roli rysunku w procesie edukacji artystycznej, znaczenia rysunku figuratywnego w programach uczelni, jak i akceptacji dyscypliny w rozmaitych specjalizacjach twórczych.
Przegląd rysunku ukazuje potencjał drzemiący w medium i jego nieograniczone możliwości przekształceń. Międzynarodowa obsada daje możliwość porównań i badań jakości kształcenia w odmiennych programach szkół pochodzących z różnych ośrodków i przestrzeni kultu-rowych. Potwierdza tezę, że rysunek jest międzynarodowym językiem i środkiem komunikacji pozawerbalnej. Broni się swą pojedynczością wobec wpływów z zewnątrz, sugestii otoczenia czy siły tradycji kulturowej.

 

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl