Śląskie Trendy

Festiwal Fotografii Industrialnej

Festiwal Fotografii Industrialnej po raz pierwszy odwiedzi SCK-Park Tradycji. 8 maja o godz. 18.00 zapraszamy na uroczyste otwarcie Festiwalu. w dniach 9-10 maja odbędą się prelekcje zaproszonych gości oraz wystawa fotograficzna.

Zapraszamy wszystkich na otwarcie pierwszej edycji Festiwalu Fotografii Industrialnej!

W programie otwarcia m.in. projekcja filmu autorstwa Marka Stańczyka – Industrial Landscape 3.0 nagrodzonego na festiwalu w Ostravie.

Gość otwarcia – dr Adam Hajduga, kierownik Referatu Promocji Dziedzictwa Industrialnego i wiceprezydent European Route of Industrial Heritage, który powie kilka słów o dziedzictwie przemysłowym i Szlaku Zabytków Techniki.

Festiwal Fotografii Industrialnej jest formą przeglądu twórczości profesjonalnej i amatorskiej przedstawiającej w sposób kreatywny przestrzenie przemysłowe. Przedstawienie kreatywne tych przestrzeni jest sformułowaniem, które obejmuje różne formy przekazu zawarte w obrazie fotograficznym. Dlatego w ramach Festiwalu zobaczyć będzie można typową fotografię architektury, projekty dokumentalne, reportaże czy tzw. fotografię „urbexową”.

Miejscem odbywania się Festiwalu jest Górny Śląsk – region ściśle związany z głównym motywem Festiwalu jakim jest przemysł. Obszar ten stał się doskonałym plenerem fotograficznym dla wielu fotografów ze względu na unikalne w skali kraju krajobrazy industrialne, ale także ze względu na potrzebę dokumentowania znikających w zastraszającym tempie jego elementów. Wiele projektów fotograficznych dotyka problemu degradacji obiektów postindustrialnych stając się jednocześnie sprzeciwem wobec takiego stanu rzeczy. W tym miejscu pojawia się drugi, korespondujący z samą istotą fotografii, wymiar Festiwalu – ukazanie stanu zachowania poprzemysłowego dziedzictwa, jego zmarnowanego potencjału w odniesieniu do możliwości zagospodarowania, wykorzystania i dalszej eksploatacji w zmienionej formie jako istotnego elementu dopełniającego tożsamość regionu. Stąd wynika lokalizacja wystaw w obiektach poprzemysłowych pełniących z powodzeniem nowe funkcje w przestrzeni publicznej.

8 maja godz. 18.00

Siemianowickie Centrum Kultury Park Tradycji
Otwarcie Festiwalu

9 maja, 15.00 – Spotkanie z twórcami – Marek Stańczyk

10 maja, 15.00 – Organizatorzy – O Festiwalu i nie tylko

10 maja, 16.00 – Stowarzyszenie Dwie Wieże – O dziedzictwie i nie tylko

WYSTAWY

Janusz Wojecieszak
Włodzimierz Płaneta
Antoni Kreis
Maciej Stawski
Grupa Fotograficzna KARBON
Ireneusz Borowski
Stowarzyszenie KORCZAK
Maciej Mutwil
Anna Mika
Robert Wiącek
Marek Stańczyk
Grupa Fotograficzna KWK KEFS

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl