Śląskie Trendy

Festiwal Ekodzieło w Galerii Bielskej BWA

„W sercu drzewa stoję” – to tytuł wystawy Beaty Tarnawy, której otwarcie odbędzie się w poniedziałek, 22 maja o godz. 14.00 w Galerii Bielskiej BWA (Klubokawiarnia Aquarium).

Wystawa prezentuje akwarele i rysunki pędzlem z lat 1999-2017 inspirowane światem zwierząt i przyrodą. Beata Tarnawa jest artystką zaangażowaną, jej twórczość jest ściśle związana z działaniami Klubu Gaja – organizacji ekologicznej, w której działa blisko 30 lat. W pracy korzysta z form malarstwa, sztuk wizualnych, scenografii, które wykorzystuje do działań społecznych.

Wernisaż to jedno z wydarzeń 3. Festiwalu Ekodzieło 2017 organizowanego przez Klub Gaja.  W Galerii Bielskiej BWA wydarzenia festiwalowe potrwają od 22 do 25 maja. W plenerze, na skwerze obok galerii będzie miała miejsce akcja związana z ochroną drzew, której symbolem jest jeden ze stojących tam starych kasztanowców.

− „Konary drzewa zaczęły się łamać. Ekspertyza wykazała, że drzewo zaatakował grzyb i bardzo trudno będzie je uratować. Niemniej chcemy pielęgnować kasztanowca tak długo, jak to możliwe. Drzewo, i stojący obok drugi kasztanowiec, były tłem różnych prac i akcji artystycznych, m.in. rzeźby „Tura” Józefa Wilkonia.  Ponad stuletnie kasztanowce rosły przed stojącą tu do 1939 roku synagogą. Pożegnanie drzewa jest zatem symboliczne. Żegnając je przypominamy, jak wiele drzew jest wycinanych“ − mówi Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.

W akcji pod symbolicznym tytułem „Pożegnanie drzewa” weźmie udział młodzież z bielskich szkół, a poprowadzą ją: Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja oraz Cecylia Malik – malarka, performerka, aktywistka, autorka wielu wystaw i projektów artystycznych związanych z ochroną drzew, m.in. „Ikonostas Miasto”, „365 Drzew”, „Modraszek kolektyw” i „6 Rzek”. Najnowsza akcja artystki to „Matki Polki na wyrębie”.

– „Realizując projekt 365 Drzew w latach 2009–2010 codziennie wchodziłam na inne drzewo. To były stare jesiony, wiotkie brzozy, kwitnące kasztanowce, kruche topole. Połowy tych drzew już nie ma. Odchodzą niezauważone z naszego krajobrazu. W tym roku znikło ich około dwa miliony. Teraz jestem Matką Polką na wyrębie z malutkim Ignasiem przy piersi. Bez drzew nie ma przyszłości. Wierzę, że zrozumiemy to i nabierzemy do nich szacunku” − mówi Cecylia Malik.

Festiwal Ekodzieło ma wymiar edukacyjny – 25 maja, w czwartek o godz. 11.00 w galerii odbędzie się spotkanie z dr hab. Anną Orczewską z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pod hasłem „Dlaczego drzewa są ważne?”.  Godzinę później, obok Willi Sixta zostanie posadzona lipa drobnolistna – będzie to akcja pod hasłem „Powitanie drzewa”.

Organizatorem Festiwalu Ekodzieło jest Klub Gaja. Galeria Bielska BWA jest partnerem. Akcje artystyczne i edukacyjne odbywają się także w Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej i Miejskim Centrum Kultury w Żywcu (23.05–1.06).

Wystawa Beaty Tarnawy „W sercu drzewa stoję” w Galerii Bielskiej BWA (Klubokawiarnia Aquarium) trwa do 11 czerwca.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl