Śląskie Trendy

Europejskie Dni Ptaków

Europejskie Dni Ptaków to międzynarodowe wydarzenie obchodzone w 40 krajach w pierwszy weekend października. W tym czasie kilkadziesiąt tysięcy ludzi od Portugalii po Kazachstan i od Norwegii po Cypr obserwuje ptaki lecące z terenów lęgowych na zimowiska. Organizatorem Europejskich Dni Ptaków jest federacja BirdLife International, której polskim partnerem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.  W dniach 2-4 października w całym kraju odbędzie się ponad 125 wydarzeń zorganizowanych przez wolontariuszy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Podczas wycieczek i indywidualnych obserwacji ptaki będą liczone, a zebrane dane zostaną przekazane do europejskiego koordynatora, którym w tym roku jest Holandia. Dzięki temu wstępne wyniki obserwacji będziemy znali już w poniedziałek, 5 października.

Celem Europejskich Dni Ptaków jest przybliżenie nam różnorodności ptaków, bogactwa ich gatunków, kolorów, głosów, zajmowanych siedlisk, a także zagrożeń, z którymi spotkać się mogą w czasie swojej wędrówki.

 „W czasie tegorocznych Europejskich Dni Ptaków nasi wolontariusze zorganizowali wiele różnorodnych wydarzeń. W Krakowie można wybrać się na wycieczkę rowerową, na Mierzei Wiślanej na – cieszący się dużą popularnością – V Ptasi Piknik, w czasie którego organizowane są warsztaty, odłowy i obrączkowanie ptaków, opowieści o przyrodzie, konkursy z nagrodami i ognisko z poczęstunkiem. W Warszawie spacery odbędą się w kilku parkach miejskich, m.in. w Łazienkach i Parku Skaryszewskim, chętni mogą wybrać się także do rezerwatu przyrody „Stawy Raszyńskie”. Jeden z naszych wolontariuszy zaprosił nawet na wspólną wyprawę łódką po jeziorze Kromszewickim i ognisko” – mówi Katarzyna Groblewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

 Ptakiem tegorocznych Europejskich Dni Ptaków jest żuraw

 Wysoki i majestatyczny ptak, z długimi nogami i długą szyją. Znany ze swojego charakterystycznego tańca, który wykonują nie tylko w parach w czasie godów, ale także w większych grupach na zlotowiskach. Żurawie chodzą wówczas kłaniając się i kiwając, wykonują piruety i podskakują.

 Żurawie gniazdują w podmokłych lasach i na torfowiskach, a zimują na płytkich mokradłach w Afryce i południowo wschodniej Azji. Doskonale szybuje. Podczas przelotów odpoczywa na polach uprawnych w dużych stadach.Charakterystyczny jest także ich głośny, niosący się daleko głos zwany klangorem.

 W Polsce gniazduje regularnie na niżu, najliczniej w północnej części kraju (na Warmii i Mazurach oraz na Pomorzu). W ostatnich dekadach żuraw zwiększył liczebność, rozprzestrzenił się także na południu i południowym wschodzie kraju. Coraz częściej notowane są przypadki zimowania żurawi w Europie, także w Polsce.

Lista wydarzeń w województwie śląskim:

Śląskie

2 października

Bielsko-Biała

 • Wycieczka Zamknięta
 • Zbiórka: 08:00, Bielsko-Biała ul. Złoty Potok 7 (przy szkole SP 26 w Straconce)
 • Opis: Stawy Komorowickie i Bestwińskie w okolicach Bielska-Białej, powrót wzdłuż rzeki Białka.
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: tak
 • Przewodnik: Bronisława Seremak-Kos, Romuald Szyra, danaus18@interia.pl, romek.szyra@interia.pl, 513911140

Częstochowa

 • Wycieczka Zamknięta
 • Zbiórka: 14:00, Częstochowa, ul.Tkacka 5a
 • Opis: Gazetki informacyjno – fotograficzne na temat „ptaki naszych okolic”, „nasza planeta”. Wycieczka zamknięta, spacer i obserwacja ptaków na brzgiem Warty i park w dzielnicy zawodzie. Organizator zapewnia lornetki, aparaty fotograficzne.
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: nie
 • Przewodnik: Stanisław Stefaniak, 29hufiecpracy@interia.pl, 787361280

Rzeki Wielkie

 • Inne Wydarzenie
 • Zbiórka: 10:00, Budynek przedszkola
 • Opis: Gazetka fotograficzna ” Ptaki Polski”. Spotkanie z ornitologiem – poznawanie ciekawostek o ptakach, słuchanie ich odgłosów, próby rozpoznawania. Spacer i obserwacja ptaków w parku i nad brzegiem Warty.
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: nie
 • Przewodnik: Urszula Piwowarczyk, ularzeki@gmail.com, 698640224

Sączów

 • Inne Wydarzenie
 • Zbiórka: 09:00, szkoła, szkolny ogród, najbliższa okolica, nad jeziorem
 • Opis: Obserwacja ptaków w szkolnym ogrodzie – młodsze klasy, prelekcja n/y pozostających i odlatujących, odgadywanie ptasich głosów: Klasy starsze – wycieczka nad jezioro w Rogoźniku, obserwacja ptaków wodnych, zachowanie ptaków, prelekcja, dokumentacja fotograficzna zajęcia poprowadzą nauczyciele
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: nie
 • Przewodnik: Małgorzata Fijołek, gosfij@onet.eu, 609662354

Ustroń

 • Wycieczka Zamknięta
 • Zbiórka: 10:00, Przedszkole nr 6 ul Szeroka 7 Ustroń
 • Opis: Okolice przedszkola
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: nie
 • Przewodnik: Grażyna Duraj, p6ustron@gmail.com, 338543594

Zabrze Biskupice

 • Wycieczka Zamknięta
 • Zbiórka: 10:00, Zespół Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu
 • Opis: Wyjście zostanie zorganizowane na potrzeby młodszych uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną. Rozpocznie się i zakończy w budynku szkoły. Wyjście przygotuję w oparciu o materiały otrzymane droga mailową.
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: tak
 • Przewodnik: Ewa Korkus, ewakorkus@op.pl, 603288443

3 października

Katowice

 • Wycieczka Zamknięta
 • Zbiórka: 09:30, Zbiórka: Pałac Młodzieży, ul. Mikołowska 26 w KatowicachTeren obserwacji: zespół‚ przyrodniczo – krajobrazowy Szopienice – Borki w Katowicach
 • Opis: Stawy: Morawa, Hubertus w zespole przyrodniczo – krajobrazowym Szopienice Borki w Katowicach. Współpraca Pracowni Biologii i Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach (Prowadzący: Agnieszka Kowalczyk, Krystyna Blaut – Howaniec) z Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w Katowicach (Prowadzący: Agata Kloczkowska). Uczestnicy: Akademia Młodych Biologów „Lykeion” (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych).
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: tak
 • Przewodnik: Agnieszka Kowalczyk, Krystyna Blaut-Howaniec, aguniakow3@wp.pl, 509285111

Knurów

 • Wycieczka Otwarta
 • Zbiórka: 10:00, Zbiorka przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Knurowie-Krywałdzie przy ul. Michalskiego 27.
 • Opis: Wycieczka leśną drogą nad staw „Zacisze”, następnie powrót do budynku szkoły podstawowej a tam podsumowanie i konkurs o ptakach z nagrodami. Warto zabrać lornetkę.
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: nie
 • Przewodnik: Aleksandra Sokół, olasokol32@tlen.pl, 608757512

Międzyrzecze Górne

 • Wycieczka Zamknięta
 • Zbiórka: 09:00, Stara Prochownia w Międzyrzeczu Górnym
 • Opis: Jak co roku planujemy obejrzeć międzyrzecki fragment Ostoi Ptaków IBA PL122, pokonując około pięciokilometrową trasę. Na swej drodze spodziewamy się spotkać przeszło czterdzieści gatunków ptaków. Wydarzenie kończymy ogniskiem na Starej Prochowni w Międzyrzeczu.
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: tak
 • Przewodnik: Jacek Paździor, jacek.pazdzior@gmail.com, 882061327

Pisarzowice

 • Wycieczka Otwarta
 • Zbiórka: 09:00, ul. Sportowa 1, 43-332 Pisarzowice
 • Opis: Rozpoczynamy zbiórką o godzinie 9:00 przy stadionie sportowym LKS PIONIER, ul. Sportowa 1. Po przywitaniu,  samochodami jedziemy tradycyjnie na stawy ADOLFIN lub do jednego z kilku kompleksów stawowych w ostoi ptasiej Dolina Dolnej Soły. Czas trwania wycieczki 2-3 godziny. Dysponujemy kilkunastoma lornetkami do użyczenia na czas wycieczki i dwoma lunetami. Uczestnicy mają okazję zobaczyć w sprzyjających warunkach migrację ptaków wodno-błotnych. Prosimy o odpowiedni ubiór do przewidywanej pogody, własny prowiant i napoje na czas trwania wycieczki. Po powrocie krótkie podsumowanie wycieczki w siedzibie LKS PIONIER.
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: nie
 • Przewodnik: Stanisław Gacek, gacki2@poczta.onet.pl, 604858513

Przeczyce

 • Inne Wydarzenie
 • Zbiórka: 10:00, Zapora Zbiornika Przeczyckiego.
 • Opis: Obserwacje ptaków z zapory Zbiornika Przeczyckiego, do godz. 14. Jednocześnie pokaz sprzętu do obserwacji ptaków – lornetki i lunety firmy Swarovski Optik, Opticron, Hawke i Vortex ze sklepu www.edredon.com.pl
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: nie
 • Przewodnik: Jacek Betleja, betleja@kestrel.pl, 602304397

Świerklaniec

 • Wycieczka Otwarta
 • Zbiórka: 09:00, Parking przy wejściu głównym do parku w Świerklańcu przy ul. Parkowej.
 • Opis: Trasa wycieczki będzie prowadzić przez park w Świerklańcu i zachodni brzeg Zbiornika Kozłowa Góra – najważniejszej ostoi ptaków na Wyżynie Śląskiej. Zaobserwowano tu ponad 200 gatunków ptaków: leśnych i wodno-błotnych, podczas wędrówek np. lodowca, warzęchę, orła przedniego. Wycieczka zakończy się ok. 14.00 w miejscu zbiórki. Ekwipunek: lornetka, ubiór dostosowany do pogody, maskujący, a przynajmniej niejaskrawy, mocne buty terenowe lub gumowce. Można też zabrać aparat fotograficzny, lunetę i klucz do oznaczania ptaków.
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: nie
 • Przewodnik: Szymon Kuś, szymonides2@vp.pl, 793377006

4 października

Bytom

 • Wycieczka Otwarta
 • Zbiórka: 09:30, na przystanku tramwajowym Bytom Arki Bożka
 • Opis: Z przystanku tramwajowego ruszymy w kierunku ulicy Krzyżowej, która zaprowadzi nas do zespółu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły. Jest to kompleks zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego, w otoczeniu hałd, łąk i pól uprawnych. Występują tu licznie ptaki wodno-błotne. Wycieczka zakończy się w punkcie wyjścia. Zalecany ubiór i obuwie terenowe. Trasa na krótkich odcinkach zawiera niewielkie utrudniania terenowe w postaci przejść przez nieczynne nasypy kolejowe (podejścia / zejścia) i kamienistej nawierzchni niektórych ścieżek. Trudno nie będzie, ale cały czas po płaskim terenie nie. W zamian malownicze widoki, dobre punkty do obserwacji i zaliczone praktycznie wszystkie ważniejsze stawy. Więcej informacji, mapy, szczegóły dojazdu: http://falco-site.cba.pl/index.php/blog/118-edp2015
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: nie
 • Przewodnik: Krzysztof Sokół, krzysztof.sokol@10g.pl, 504968876

Masłońskie Natalin Zbiornik Poraj

 • Wycieczka Otwarta
 • Wycieczkę Organizuje Częstochowska Grupa OTOP
 • Zbiórka: 07:00, stacja kolejowa Masłońskie-Natalin
 • Opis: Wycieczka będzie przebiegała wzdłuż linii brzegowej zbiornika Poraj w kierunku cofki zbiornika. Bliższe informacje 604 065 570.
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: nie
 • Przewodnik: Marcin Borowik, marcin.borowik@inds.pl, 604065570

Mikołów – Mokre

 • Wycieczka Otwarta
 • Zbiórka: 09:00, Park Mokre (nad stawem)
 • Opis: Wycieczka zatacza pętle. Wyruszymy niezależnie od warunków pogodowych. Ilość miejsc ograniczona. Warto zabrać lornetkę i zadbać o odpowiedni ubiór.
 • Czy trzeba potwierdzać obecność: tak
 • Przewodnik: Łukasz Fuglewicz, lukaszfuglewicz@op.pl, 728228060

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750