Śląskie Trendy

Do końca sierpnia można głosować na najlepszą przestrzeń

cJak co roku w sierpniu trwa plebiscyt internautów, którzy mogą wybierać najlepsze realizacje zgłoszone do konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego. Głosowanie trwa do końca sierpnia, a realizacja najpopularniejsza wśród biorących udział w głosowaniu zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów.

Aby oddać swój głos, należy na stronie internetowej konkursu (www.slaskie.pl/npp) wybrać trzy najlepsze propozycje i przyznać im odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt, a następnie potwierdzić swój głos przez e-mail. Nagrodę internautów funduje Marszałek Województwa.

Wyniki głosowania internautów nie mają wpływu na werdykt jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia Marszałka w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł.

Do tegorocznej – 16 edycji konkursu zgłoszono 31 realizacji. Znajdują się one na terenie 23 gmin.

Ocena zgłoszonych realizacji przez komisję konkursową złożoną z członków Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej planowana jest we wrześniu br. Laureatów konkursu wyłonionych przez jury poznamy na przełomie października i listopada br.

Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności.

 

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl