Śląskie Trendy

Co warto wiedzieć o karze za brak OC w 2022 roku?

Warto wiedzieć, że w 2022 roku opłaty karne za brak OC są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Godny uwagi jest fakt, że właściciele samochodów posiadający ubezpieczenie nieważnie dłużej niż 14 dni, muszą zapłacić karę w wysokości 6020 złotych. Można zatem spodziewać się, że w 2023 roku kary będą jeszcze wyższe. Co dokładnie należy wiedzieć o karach za brak OC w 2022 roku?

Dlaczego kara za brak OC rośnie z roku na rok?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że kwota, którą kierowca będzie musiał zapłacić za brak OC jest uzależniona od płacy minimalnej ustalanej każdego roku przez rząd. Należy zaznaczyć, że od 1 stycznia wzrosła ona z 2800 do 3100 złotych brutto. Oznacza to tym samym, że zmianie uległa wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia przez kierowców.

Czy UFG zawsze będzie naliczał karę za brak ubezpieczenia OC?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na niekorzyść właścicieli samochodów zawsze będzie miał prawo do tego, by została nałożona kara za brak OC. Nikogo nie powinno to dziwić, ponieważ wszystkie pojazdy mechaniczne według polskiego prawa muszą posiadać omawiane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Należy mieć świadomość, że wspomniany UFG dzięki dostępowi do bazy informatycznej może stosunkowo szybko ustalić czy określony pojazd jest ubezpieczony, czy nie jest. Oczywiście celem jest zagwarantowanie ochrony nie tylko właścicielowi motocykla lub samochodu, ale również pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. W przypadku, gdy właściciel pojazdu przyczyniłby się do wypadku, kolizji, to z jego wykupionej polisy będą pokryte szkody, które zostały wyrządzone osobom trzecim. Jest to zatem doskonałe rozwiązanie dla sprawcy. Nie będzie on bowiem zmuszony do pokrycia wszystkich kosztów z własnej kieszeni. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że w przypadku bardzo trudnej sytuacji finansowej danej osoby istnieje możliwość odwołania się od decyzji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczącej przyznania kary za brak OC. 

Czy kara za brak OC może się ulec przedawnieniu?

Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, kara za brak OC przedawni się dopiero po 3 latach od dnia dokonania kontroli, jednak nie później niż przed upłynięciem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym zostało wykryte nieważne obowiązkowe ubezpieczenie OC. Należy pamiętać, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma możliwość naliczania odsetek. Z kolei okres wspomnianego przedawnienia może zostać wydłużony. Oczywiście muszą zaistnieć pewne okoliczności. Są to:

  • wszczęte postępowanie sądowe, którego celem będzie ustalenie czy określony pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC
  • przyznanie się osoby nieubezpieczonej do nieposiadania ważnego ubezpieczenia OC
  • zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  • podjęcie działań przez organy egzekucyjne mających na celu ściągnięcie opłaty karnej od danego dłużnika

Osobom, które dokonały zakupu samochodu w Anglii rekomendowane jest dokładne zapoznanie się z artykułem, w celu uzyskania informacji dotyczących wysokości ubezpieczenia: https://www.ubezpieczeniaonline.pl/komunikacyjne/a/ubezpieczenie-anglika-w-polsce-ile-kosztuje-i-jak-kupic/513.html.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl