Śląskie Trendy

Błąd w grafice – wystawa zbiorowa

4 listopada, o godz. 19.00 w Galerii ENGRAM (Katowice Miasto Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego 2) odbędzie się wernisaż wystawy Błąd w grafice. Ekspozycja prezentowana będzie do 4 grudnia.

BŁĄD W GRAFICE to wspólny projekt Pracowni Druku Wypukłego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Koła Artystyczno-Naukowego Linorytników i Drzeworytników DEHA Instytutu Sztuki w Cieszynie. Stworzone na tą potrzebę prace studentów oraz doktorantów eksplorują tytułowe zagadnienie, żeniąc jakości plastyczne oraz koncepcyjne. Całość powstała w przedziale czasowym październik 2015 – czerwiec 2016 i podsumowana została publikacją katalogu, który dostępny będzie w trakcie wernisażu w Galerii Engram.

Skaza na matrycy, defekt odbitki czy usterka w trakcie procesu tworzenia potraktowane nie jako uchybienie, ale jako potencja dla rozszerzenia możliwości technicznych i poznawczych w obrębie grafiki. Zakładamy pewien margines tolerancji dla warsztatowych uchybień, które zazwyczaj traktowane jako omyłki zostają ignorowane. Chcemy te przeinaczenia, gafy, lapsusy traktować jako pełnoprawne zjawiska ikonograficzne.

Tytułowy błąd ma prowokować do różnego rodzaju przemyśleń. Tym samym wchodzimy na interesujący obszar semantyki warsztatu, który pozwala dostrzec piękno i potencjał błędu technologicznego. Twórcom pozostawiamy dowolność w interpretacji tytułowego zagadnienia. Jesteśmy nastawieni na eksperyment oraz na wiele rodzajów działań – działania minimalistyczne i konceptualne, instalacje oraz obiekty graficzne, a także działania performatywne.

Uczestnicy: Bartłomiej Górecki, Joanna Hetman, Natalia Jaworska, Marta Jendrzyca, Beata Kolarczyk, Krzysztof Korab, Aleksandra Kubacka, Weronika Lalik, Bartłomiej Lipiński, Monika Macha, Natalia Paul, Anna Pikuła, Marek Pośpiech, Ewelina Rivillo, Hanna Rozpara, Michalina Rutkowska, Katarzyna Świerczyńska, Anna Świerkosz, Szymon Tarabura, Gabriela Weselak, Aleksandra Wilk.
Opieka artystyczna: Joanna Piech-Kalarus, Mariusz Pałka, Natalia Pawlus, Izabela Łęska.

Dofinansowane ze środków: Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Pomysł, projekt katalogu, koordynacja, aranżacja: Izabela Łęska.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl