Śląskie Trendy

Beboki z Katowickiej podbiły Europę

Beboki ze śląskich legend podbiły serca gremium w międzynarodowym konkursie, a zielone miasto z ekologicznym muralem i miejską farmą zrobiło wrażenie na jurorach z całej Polski! Za niestandardowe akcje, angażujące lokalną społeczność, nawiązujące do kultury regionu i pokazujące jego potencjał, Galeria Katowicka doceniona została w najważniejszych tegorocznych konkursach branżowych.


Jeśli trafiać z Nikiszowca na europejskie salony to w tak pięknym stylu, jak zrobiły to beboki z Galerii Katowickiej. Za akcję „Beboki w Katowickiej” Galeria uhonorowana została srebrną statuetką w międzynarodowym konkursie European Solal Marketing Awards. To najbardziej prestiżowy europejski konkurs, oceniajacy działania marketingowe i PRowe realizowane przez centra handlowe w Europie. Zgłaszane projekty ocenia ponad dwudziestu ekspertów, a konkurencja, z racji międzynarodowego charakteru konkursu, jest bardzo duża.

Ostatni tydzień listopada przyniósł z kolei rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu PRCH Retail Awards, organizowanego przez Polską Radę Centrów Handlowych. Jego celem jest promowanie najlepszych praktyk, nowych technologii, innowacyjnych działań, a także docenienie prowadzących je zespołów. Galeria Katowicka wśród ponad 100. finałowych zgłoszeń nominowana była aż w sześciu kategoriach, ostatecznie zdobywając dwa złota i srebro. Złotem nagrodzona została ekologiczna akcja “To miasto zzielenieje”, w ramach której powstała miejska farma i ekologiczny mural na ścianie budynku. Jury doceniło także komunikację prowadzoną przez Galerię w trakcie niedawnej izolacji, przyznając za nią srebrną nagrodę. 

Niestandardowym, wyróżniającym się na tle konkurencji działaniom, zielone światło daje dyrektorka Galerii – Joanna Bagińska, którą  uznano za najlepszego dyrektora centrum handlowego roku 2022, przyznając jej złotą nagrodę.

– Tę nagrodę odbieram jako duże wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale też dla całego zespołu, z którym wspólnie pracujemy nad tym, żeby Galeria Katowicka była jednym z ważniejszych, miasto- i kulturotwórczych oraz po prostu lubianych miejsc w mieście i regionie. Katowicka jest wyjątkowa, bo też i całe śląskie takie jest – bogactwo kulturowe całego regionu, śląski język, rozmaite tradycje i wyznawane tu wartości – to wszystko jest mi bardzo bliskie, i jestem przekonana że to oddanie regionowi widać w tym, co robimy w Galerii – mówi Joanna Bagińska, dyrektorka Galerii Katowickiej.

Jak beboki zadomowiły się w Katowickiej

Pod koniec września ubiegłego roku Galeria Katowicka nawiązała współpracę z Grzegorzem Chudym, który w swoich akwarelach i rzeźbach odczarował postać beboków. Kiedyś będące postrachem niegrzecznych dzieci, w interpretacji artysty stały się pozytywnymi stworkami towarzyszącymi mieszkańcom na co dzień. Galeria w wyjątkowych postaciach beboków dostrzegła potencjał, który doceniło też międzynarodowe jury w konkursie European Solal Marketing Awards. 

W ramach akcji dopisano bebokom nową historię, wyprowadzono je z poza Nikisz, gdzie pojawiły się pierwotnie, prosto na shopping w Katowickiej. 29 września 2021 roku przed wejściem do Katowickiej odsłonięta została rzeźba pary beboków wybierających się na zakupy, nazwanych potem przez mieszkańców Frelką i Miglancem. Z okazji Dnia Beboków w Katowickiej, obchodzonego już tradycyjnie 29 września, w tym roku w strefie food court odsłonięto kolejną figurkę, która w internetowym głosowaniu otrzymała imię Bonclok. Od czasu pierwszych beboków w Katowickiej szlak bajkowych stworków rozrasta się z miesiąca na miesiąc. Już teraz zwiedzanie miasta tropem beboków pomaga odkryć jego ciekawe zakątki. 

– Śmiało można powiedzieć, że beboki stały się integralnym elementem ikonosfery miejskiej, a także Galerii Katowickiej. Są aktywnym uczestnikiem życia miejskiego, prezentują postawy społeczne i wyrażają uczucia lokalnej społeczności. Wzbudzają sympatię mieszkańców i gości. Ta nasza wspólna przygoda ujęła międzynarodowe jury – beboki przyniosły nam szczęście w konkursie, a przy okazji rozsławiły na forum międzynarodowym nasz region – mówi Anna Szczerkowska, marketing manager Galerii Katowickiej.

Jak miasto zielenieje z Galerią Katowicką

Projekt “To miasto zzielenieje”, nagrodzony złotem przez PRCH, edukował mieszkańców i klientów i wpisywał się w aktualne miejskie trendy: tworzenie zielonych enklaw, foodsharing, podnoszenie wartości ekologicznej terenu, recykling i upcykling, inicjowanie działań ekologicznych łączących ludzi i budujących zaangażowanie w dobrym celu. W jego ramach Katowicka realizowała na przestrzeni ostatnich dwóch lat różne, wychodzące w miejską przestrzeń, akcje.

Pierwsza z nich, “Ubrania pełne mocy”, odbyła się w maju 2021 r. oraz ponownie rok później. Jej partnerem była firma Ubrania do oddania, która po sukcesie akcji w 2021 r. otworzyła w Galerii butik cyrkularny pod swoim szyldem. Osią działania było edukowanie i zachęcanie klientów do segregacji swoich nienoszonych już ubrań, tak by wybrać te, które w dobrym stanie mogą z korzyścią dla środowiska wrócić na rynek. Ideę troski o środowisko wspierała inicjatywa przekazania przez organizację Ubrania do oddania 1 zł za każdy pozyskany 1 kg ubrań na rzecz stworzenia oczyszczającego powietrze ekomuralu w centrum Katowic, a 2022 roku na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Mural, który powstał na ścianie budynku, a którego projekt stworzył znany artysta, Sebastian Bożek, pojawił się na katowickim szlaku street artu w maju tego roku.

Druga kampania realizowana w ramach projektu to Miejska Farma, która w 2021 roku powstała w centralnym punkcie Metropolii. Diametralnie zmieniła charakter placu przed Galerią i dworcem PKP, który stał się zieloną enklawą pełną życia. Miejska Farma była miejscem relaksu, ale pełniła też funkcję edukacyjną. Zbiory z upraw finalnie powędrowały do mieszkańców. 

–  Galeria Katowicka jest blisko mieszkańców nie tylko za sprawą umiejscowienia w centrum miasta i regionu. Postawiliśmy sobie za cel pozytywnie wpływać na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Stąd inicjowanie akcji angażujących lokalną społeczność, wzbogacających kulturę regionu, a jednocześnie do niej nawiązujących, czy tak ważnych dzisiaj działań pod znakiem ekologii i zrównoważonego rozwoju – mówi Joanna Bagińska. – Katowice i cały region aktywnie działa na rzecz środowiska i akcji prospołecznych, a Katowicka chętnie dołącza do tego trendu. Konkursy, w których nagrodzona została Katowicka, są dowodem na to, że takie podejście procentuje i zyskuje uznanie poza granicami naszego miasta, a nawet kraju. To świetna okazja do pokazania i promowania naszego regionu, jego przemian i potencjału czy społecznego i kulturalnego bogactwa – podsumowuje.

Galeria Katowicka za swoje działania marketingowe na przestrzeni ostatnich lat nagradzana była w konkursach branżowych wielokrotnie, w tym również za działania bezpośrednio nawiązujące do kultury i tradycji regionu. 

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl