Śląskie Trendy

Apetyt na radykalną zmianę

W czwartek, 19 marca w Galerii Miasta Ogrodów ruszy konferencja i wystawa „Apetyt na radykalną zmianę”. To początek obchodów 150-lecia Katowic.

Katowice wyróżnia w Polsce dynamizm i nieustanna potrzeba zmiany. Rytm historii miasta wyznaczają śmiałe wizje, kwestionujące poprzednie dokonania. Raz na kilkadziesiąt lat Katowice wymyślają się od nowa: przesuwane są granice, w miejscu istniejącej zabudowy powstają nowe obiekty, zmieniają się mieszkańcy i ich zwyczaje. Ciągły ruch definiuje krajobraz miasta i kształtuje jego wielowymiarową tożsamość.

Wystawa pozbawiona jest klasycznej narracji historycznej, stawiającej w centrum zainteresowania ważne postacie, wydarzenia polityczne i wojny. Ich miejsce zajmują diagramy, mapy i wizualizacje danych, ilustrujące gwałtowne przemiany w przestrzeni Katowic. Istotną rolę odgrywa architektura, pokazująca rozmach i optymizm twórców miasta, niezależnie od okresu i kontekstu politycznego. Analizy danych pozwalają zmierzyć się ze stereotypami oraz zrozumieć aktualne wyzwania stojące przed Katowicami, związane między innymi z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych i jakością życia w centrum miasta.

Elementem organizującym ekspozycję jest linia czasu prezentująca w sposób syntetyczny najważniejsze procesy związane z demografią, rozwojem przestrzennym i gospodarczym miasta. Umożliwia ona szybkie poznanie kluczowych faktów historycznych i daje szeroki obraz genezy zachodzących obecnie przemian. W rzeczywistości historia miasta jest jedynie pretekstem, by zastanowić się nad przyszłością Katowic.

Wystawę przygotowano w ramach projektu Modern City in the Making. Katowice 1865–2015 realizowanego przez Medialab Katowice.

apetyt

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750