Śląskie Trendy

Anny Wolskiej „Nie-pamięć”

Galeria Fotografii B&B (Bielsko-Biała, 1 Maja 12) zaprasza na wystawę fotografii Anny Wolskiej zatytułowany „Nie-pamięć”. Jej organizatorem jest Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski. Ekspozycję obejrzeć można do końca lipca.

Pamięć jest podstawowym nośnikiem naszej tożsamości. Pamięć osobnicza umożliwia nam odnalezienie się w codzienności i funkcjonowanie w niej. W makro skali dzięki pamięci zbiorowej możemy korzystać nieprzerwanie z doświadczeń minionych pokoleń: języka, kultury, nauki, czy historii. Jednocześnie pamięć jest zjawiskiem czysto subiektywnym, łatwym do manipulacji stając się narzędziem do uprawiania polityki i modelowania społeczeństw.

Moim punktem wyjścia do powstania tego projektu była książka „Tu byliśmy” – Tadeusza Rolke i Simona Schama, którą miałam okazję przeczytać kilka lat temu. Pozycja ta zarówno w treści jak i warstwie wizualnej odnosi się do poczucia straty i nieobecności narodu żydowskiego w powojennym krajobrazie Polski. Książka ta stała się dla mnie katalizatorem i skłoniła mnie do podjęcia przeze mnie kilka lat temu poszukiwań i głębszej analizy rodzinnych opowieści. Zawiodła mnie między innymi do pozostałości Pałacu Ossolińskich w Rejowcu, czy na Podlasie do Drohiczyna.

Na wystawie prezentuję zdjęcia z bardzo różnych miejsc w Polsce – Bieszczad, Lubelszczyzny, Podlasia, Kaszub, Roztocza, Mazur, Pomorza jak również Warszawy i okolic. Poszczególne zdjęcia prezentowane na wystawie tworzą grupy obrazów. To uporządkowanie jest celowym zabiegiem opartym o poszukiwanie pewnych analogii, czy to w zakresie treści obrazu, czy tylko pewnego pozornego podobieństwa.
Dzięki temu fotografie zyskują swój własny auto komentarz, drugie dno, które pozostawiam odbiorcom jako zagadkę do rozwikłania.

Anna Wolska

[publikacja: 20 lipca 2016]

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl