Śląskie Trendy

Akademia stu plakatów

Akademia stu plakatów to retrospektywna wystawa plakatu z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wydarzenie to towarzyszy uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017.

Na wystawie zaprezentowane zostaną prace plakacistów, wywodzących się z naszej Uczelni i z nią związanych w poszczególnych okresach jej funkcjonowania.
Zobaczymy plakaty zarówno uznanych klasyków tego gatunku (Tadeusz Grabowski, Józef Mroszczak, Roman Kalarus, Michał Kliś, Roman Nowotarski, Waldemar Świerzy, Tomasz Jura, Stanisław Kluska), jak i reprezentantów młodego pokolenia (Monika Starowicz, Bogna Otto-Węgrzyn, Roman Kaczmarczyk, Grzegorz Hańderek, Sebastian Kubica, Stefan Lechwar, Michał Minor, Artur Oleś).
A także wielu innych twórców, których plakaty od lat intrugują nas, zadziwiają i zachwycają.
Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, a w oczekiwaniu na wernisaż będziemy Państwu przypominać wybrane prace.
Zapraszamy do wspólnej przygody z katowickim plakatem!

Wernisaż: 7 października 2016 r., bezpośrednio po zakończeniu uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Galeria Wertykalna, ul. Raciborska 50
Kurator: dr Monika Starowicz

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl