Śląskie Trendy

Żywy album przyrody

W Galerii Bielskiej BWA oglądać można wystawę kilkudziesięciu fotografii przedstawiających piękno dzikiej przyrody i bioróżnorodność przyrodniczą świata i Polski, a zwłaszcza regionu Śląska. Zdjęcia zostały wykonane przez 36 śląskich fotografów przyrody, zrzeszonych w Okręgu Śląskim Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Tytuł wystawy „Żywy album przyrody” nie jest przypadkowy; użyta gra słów jest celowa i informuje o tym, że wszystkie prezentowane sceny są rejestracją naturalnych momentów życia przyrody. Ujęcia te ukazują piękno przyrody, zachęcając do częstszego i świadomego z nią kontaktu, ale także do szanowania jej praw, a podczas fotografowania – do etycznego zachowania.
Zdjęcia pogrupowane są w ekosystemy: Woda, Łąka, Las, Góry niskie, Góry wysokie, Miasto, zaś dodane do nich opisy wykonane przez fotografów, dotyczące miejsca wykonania zdjęcia oraz wybranego obiektu flory i fauny, a także sytuacji, w jakiej znalazł się autor i jego emocji, podkreślają edukacyjny charakter wystawy.

Organizatorem wystawy jest Okręg Śląski Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Dla najmłodszych galeria przygotowała krzyżówkę przyrodniczą (będą nagrody). Wystawie towarzyszy również katalog z reprodukcjami prac i ich opisami.

w czwartek, 19 kwietnia, o godz. 12.15 – w cyklu „Sztuka w moim życiu” – spotkanie z Jerzym Stasiakiem 
– członkiem Zarządu Okręgu Śląskiego ZPFP (wstęp wolny)

Wystawa trwa do 13 maja 2018 roku.
Wstęp wolny!

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl