Śląskie Trendy

Wakacje nad Odrą w Muzeum Górnośląskim

Muzeum Górnośląskie dołącza do inicjatywy Sejmiku Województwa Śląskiego, ustanawiającego rok 2018 „Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii”, pokazującej Odrę jako rzekę wielkich szans i atut regionu, a także podkreślającej jej wyjątkowy charakter i jej dorzecza. Odra, stając się bohaterką 2018 roku, uświadamia, że to rzeka współpracy i rozwoju, rzeka, która łączy, fascynuje i inspiruje. Czas, żeby wydobyć z niej to, co najlepsze, bo wiele z odrzańskich perełek wciąż czeka na odkrycie! „Rok Odry – Rzeki Pozytywnej Energii” to również część Samorządowego Roku Rzeki Odry, w który zaangażowane są samorządy województw nadodrzańskich – poza województwem śląskim także województwa: opolskie, dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie.

Odra od zarania dziejów była sprzymierzeńcem człowieka: tworzyła ważny szlak komunikacyjny i transportowy, stanowiła oś rozwoju gospodarczego i naturalną barierę obronną oraz dostarczała pożywienia. To w jej dolinach ścierały się kultury słowiańskie i germańskie – niegdyś zwaśnione, dziś żyjące we wspólnocie. I choć jej znaczenie i funkcje przez wieki ulegały przeobrażeniom, odegrała w dziejach Polski i krajów ościennych niebagatelną rolę. Co ważne, odmienną z racji swojego geopolitycznego położenia niż Wisła. A co o niej wiemy dzisiaj?

Na te i inne pytania odpowiemy w czasie wakacyjnego cyklu spotkań dla dorosłych i warsztatów dla najmłodszych. W tym celu nie trzeba wybierać się w daleką podróż do najbliższego kanału łączącego Gliwice z rzeką – wystarczy odwiedzić w Bytomiu Muzeum Górnośląskie. To tu w lipcu i sierpniu przestrzeń pod kolumnadą budynku na pl. Jana III Sobieskiego 2 zamieni się w rozlewisko Odry. Dzięki specjalnie przygotowanym zadaniom będzie można wziąć udział w rodzinnej zabawie i poznać walory przyrodniczo-turystyczne i historyczne rzeki, by potem odpocząć w iście letnim otoczeniu na specjalnie przygotowanych leżakach. Spotkania o Odrze w wakacyjnym klimacie to również propozycje dla dorosłych. A w ich trakcie opowiemy o turystyczno-rekreacyjnej roli rzeki, bo turystyka odrzańska to olbrzymi potencjał dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego. Poruszymy też zagadnienia przyrodnicze i ekologiczne, przypominając, że dolina rzeki Odry to liczne miejsca cenne przyrodniczo, również chronione jako rezerwaty przyrody czy obszary sieci Natura 2 000. Wreszcie nie zapomnimy także o malowniczości krajobrazu, będącego natchnieniem dla artystów. Jeśli wakacje, to tylko nad Odrą w Muzeum Górnośląskim!

Najbliższe spotkanie w ramach projektu „Wakacje nad Odrą”:

21 lipca (sobota), godz. 12.30
Wielka wyprawa wilka Alana / przyrodnicza gra terenowa

prowadzi: Zuzanna Orzeł
Centrum Edukacji, pl. Jana III Sobieskiego 2
10 zł, zapisy (tel. 32 281 82 94, w. 127)

28 lipca (sobota), godz. 12.30
Dzieci i ryby głos mają / warsztaty dla dzieci
prowadzą:
 Zuzanna Orzeł i Magdalena Pospieszałowska
pl. Jana III Sobieskiego 2
10 zł, zapisy (tel. 32 281 82 94, w. 127)

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl