Śląskie Trendy

W Katowicach powstanie pierwszy w Polsce sklep socjalny

Pierwszy w Polsce sklep socjalny powstanie w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 82. Prowadzić go będzie wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert Fundacja Wolne Miejsce.


Ideą prowadzenia  sklepu socjalnego jest wyjście naprzeciw osobom doświadczającym stałych lub tymczasowych trudności finansowych, ubóstwa i kryzysów życiowych pojawiających się w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak np. epidemia, utrata pracy, nagłe kalectwo, choroba własna lub osoby bliskiej.

Sklep ten będzie pierwszą tego typu placówką handlu detalicznego w Polsce, w której osoby uprawnione będą mogły zaopatrzyć się w artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i chemii domowej sprzedawane w cenach poniżej ich wartości rynkowej.

Głównymi adresatami zadania uprawnionymi do zakupów w sklepie socjalnym są osoby i rodziny zamieszkałe w Katowicach, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Z zakupów w sklepie socjalnym będą mogły korzystać osoby spełniające kryteria ustalone z Fundacją Wolne Miejsce, na podstawie specjalnych skierowań lub list osób uprawnionych do dokonywania zakupów w sklepie, wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.

Dodatkowo, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach Fundacja sama będzie mogła kierować osoby do dokonywania zakupów w sklepie socjalnym.

Zakłada się wprowadzenie miesięcznego limitu wartości zakupów dla 1 osoby.

Dodatkowo w pomieszczeniach sklepu ma zostać wyodrębniona specjalna strefa, w której m.in. osoby, które skorzystały z zakupów w sklepie będą mogły usiąść i napić się dobrej kawy.

Zgodnie z warunkami konkursowymi, po stronie Fundacji jest przeprowadzenie remontu i wyposażenia lokalu, natomiast sam sklep ma ruszyć najwcześniej w październiku br.

źródło: UM Katowice

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl