Śląskie Trendy

Nowe obrazy Sówki w Muzeum Górnośląskim

Muzeum Górnośląskie zakupiło trzy obrazy Erwina Sówki, wzbogacając tym samym posiadaną kolekcję malarstwa Grupy Janowskiej. Są to prace Złote godziny życia, Mistyczny świat aniołów oraz W domu nabyte bezpośrednio od artysty za łączną kwotę 17.600 zł brutto.

W zbiorach Muzeum Górnośląskiego znajdowały się dotychczas cztery obrazy Erwina Sówki, namalowane w latach 1967–78 XX wieku. Tematyka tych prac inspirowana jest krajobrazem Nikiszowca oraz kulturą górniczą. Impulsem do zakupu kolejnych obrazów artysty była chęć uzupełnienia zbiorów jego malarstwa w Dziale Etnografii Muzeum Górnośląskiego i docelowo poszerzenia kolekcji sztuki Grupy Janowskiej. W ramach tego zespołu znajdują się obrazy oraz rzeźby jej członków, m.in. Teofila Ociepki, Pawła Wróbla, Leopolda Wróbla, Ewalda Gawlika, Bolesława Skulika, Gerharda Urbanka, Antoniego Jaromina oraz wspomnianego Erwina Sówki.

Dział Etnografii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu posiada ogromną kolekcję sztuki – malarstwa, grafiki i rzeźby. Zbiór ten gromadzony jest od lat 50. XX w. Dzięki konkursom tematycznym, organizowanym przez bytomskie muzeum i inne muzea na Śląsku, Muzeum Górnośląskie pozyskiwało nagrodzone prace. Do ważnych wystaw będących plonem konkursów należą m.in. Powstania śląskie w sztuce nieprofesjonalnej, Drogi do zwycięstwa, Świat mojej wyobraźni, Kobieta. Jednocześnie eksponaty były pozyskiwane bezpośrednio od samych twórców. W planach Muzeum Górnośląskiego są kolejne zakupy, w tym obrazy, które już teraz powstają m.in. w pracowni Erwina Sówki.

Erwin Sówka urodził się 18 czerwca 1936 r. w Giszowcu (dzielnica Katowic) w rodzinie górniczej. W wieku 16 lat podjął pracę w Kopalni Wieczorek w Janowie, początkowo na powierzchni, potem pod ziemią. W 1955 r. wstąpił do amatorskiego kółka plastycznego przy swoim zakładzie pracy.

Inspiracją dla Erwina Sówki są krajobrazy Nikiszowca i Janowa, dzielnic Katowic. Artysta na obrazach niejednokrotnie uwiecznia swoich bliskich, bardzo często umieszcza je w dwóch przestrzeniach: realnej i magicznej, materialnej i mistycznej. Twórca dysponuje doskonałym warsztatem malarskim, jego obrazy są przemyślane i dopracowane pod każdym względem. W swoich pracach często odwołuje się do Starego Testamentu oraz kultury i religii Wschodu.

 

Prace Erwina Sówki posiadają w swoich zbiorach m.in.: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Śląskie w Katowicach, prywatni polscy oraz zagraniczni kolekcjonerzy. Na temat twórczości E. Sówki powstało kilka filmów dokumentalnych, m.in. Sówka Erwin Adama Sikory z 2005 roku. Lech Majewski w 2001 r. nakręcił film o Grupie Janowskiej pt. Angelus.

Nowe obrazy Erwina Sówki zakupione do kolekcji Muzeum Górnośląskiego:

Erwin Sówka, Złote godziny życia, Katowice 2016 r.

sowka_01_mgb

Erwin Sówka, Mistyczny świat aniołów, Katowice 2011 r.

sowka_02_mgb

Erwin Sówka, W domu, Katowice 2016 r.

sowka_03_mgb

 

 

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl