Śląskie Trendy

Studencka Grafika Roku – wystawa pokonkursowa

Konkurs Studencka Grafika Roku organizowany jest po raz pierwszy i mogą brać w nim udział studenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Konkurs ten jest prezentacją dorobku studentów w zakresie szeroko rozumianej grafiki artystycznej. Główną ideą konkursu jest wyróżnienie najciekawszych prac graficznych, które powstały w aktualnym roku akademickim.

Prace od piątku, 20 października prezentowane będą w katowickim Rondzie.

Zgodnie z regulaminem do konkursu mogły być zgłaszane prace realizowane zarówno w tradycyjnych technikach graficznych, jak również takie, które są efektem zastosowania programów komputerowych lub rezultatem eksperymentów multimedialnych np. związanych z fotografią lub dyscyplinami jej pochodnymi. Prezentacji podlegają prace zgłoszone do konkursu i zakwalifikowane przez komisję złożoną z pracowników ASP w Katowicach.

Zadaniem komisji konkursowej było wyłonienie zwycięzców trzech nagród regulaminowych Grafika Roku 2017 organizowanego przez Wydział Artystyczny ASP w Katowicach. Ocenie podlegały prace zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu. Do wystawy zakwalifikowano pracę 23 studentów. Przyznano I, II, III nagrodę regulaminową oraz 3 wyróżnienia pozaregulaminowe.

Skład jury:

dr Paweł Krzywda – przewodniczący

prof. Zbigniew Blukacz

dr Małgorzata Rozenau

dr Dominika Kowynia

mgr Hanna Rozpara – sekretarz

Wystawa będzie otwarta 20.10-10.11.
Wstęp wolny.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl