Śląskie Trendy

Ryszard Dasiewicz – Nikifor z gliwickiej Cepelii

W poniedziałek, 6 lipca o godz. 14.00 w Muzeum Historii Katowic (ul. Szafranka 9) odbędzie się wernisaż wystawy linorytów młodego gliwickiego twórcy, Ryszarda Dasiewicza.

„W linorytach odzwierciedla swój świat wartości, tworzy je na podobieństwo własnych wyobrażeń – bez jakiekolwiek przymusu zewnętrznego i w wielkiej wewnętrznej ciszy”.

Wystwa pod patronatem Art Naif Festiwal

@2015

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl