Śląskie Trendy

Rynek pracy w Tarnowskich Górach

 Tarnowskie Góry są miejscowością, gdzie stopa bezrobocia jest niestety wyższa, niż w pozostałej części województwa. W kwietniu 2016 wynosiła 9,1 proc., podczas gdy w całym województwie 7,9. Mimo to sytuacja ulega poprawie. Jakie są lokalne perspektywy zatrudnienia? Sprawdźmy.

Młodzi znajdują pracę

Tarnogórski Powiatowy Urząd Pracy udostępnia na swoich stronach szczegółowe statystyki (pup-tg.pl/urzad_pracy) pozwalające nieco dokładnie przyjrzeć się miejscowemu rynkowi pracy.Jak łatwo przewidzieć, poziom bezrobocia najszybciej spadał wśród osób młodych, do 25 roku życia. Od stycznia do grudnia 2016 liczba zarejestrowanych w PUP osób w tym przedziale wiekowym spadła z 714 do 545, a więc niemal o jedną czwartą w ciągu zaledwie jedenastu miesięcy.

Znacznie mniej optymistyczne dane dotyczą sytuacji osób po 50 roku życia. W ich przypadku spadek liczby zarejestrowanych był znacznie mniejszy, z 1289 do 1116, a więc o niecałe 15 proc. Trzeba jednak zaznaczyć, iż w tym samym czasie dużo szybciej poprawiała się sytuacja osób długotrwale bezrobotnych (a więc również grupy, której stosunkowo trudno znaleźć nową pracę).

Wykształcenie pomaga

Urząd Pracy badał też zależność pomiędzy brakiem pracy, a wykształceniem. Okazało się, że około połowy bezrobotnych (stan na grudzień 2015) posiada wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe.

Dane te ciekawie korelują z faktem, że wśród zawodów najbardziej deficytowych na terenie Tarnowskich Gór wymieniane są prace niewymagające wykształcenia, takie jak ankieterzy, osoby sprzątające, czy układacze towarów – zauważają redaktorzy portalu Tarnowskie Góry Praca.

Komentatorzy zauważają przy tym, że choć zawody bardziej specjalistyczne, związane z marketingiem lub branżą IT (a więc takie, które zgodnie z publikowanym przez Regionalne Portale Pracy raportem „Zarobki mieszkańców Śląska w 2016 roku” wiążą się z lepszymi zarobkami), nie znajdują się na liście zawodów deficytowych dla TG, to osoby posiadające tego typu specjalizacje bez trudu znajdują pracę. I to zarówno na terenie samych Tarnowskich Gór, jak i Gliwic lub Katowic (mimo, iż wiąże się to z niezbyt wygodnym dojazdem).


Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl