Śląskie Trendy

Ruszyła kolejna edycja konkursu Śląska Fotografia Prasowa!

Biblioteka Śląska w Katowicach we współpracy z Instytutem Fotografii Twórczej w Opawie – ogłaszają kolejną, szesnastą edycję międzynarodowego konkursu Śląska Fotografia Prasowa.


To konkurs, który wśród fotoreporterów i publiczności zyskał już renomę i popularność. Uczestniczą w nim profesjonalni fotograficy i amatorzy, związani ze Śląskiem poprzez miejsce zamieszkania lub współpracę ze śląskimi mediami i instytucjami – którzy zgłaszają swoje najlepsze zdjęcia wykonane w poprzednim roku.

Zdjęcia można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Działu Promocji Biblioteki Śląskiej. Termin składania prac upływa 10 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie wybrany po obradach Kapituły Konkursu, która wyłoni zdjęcia na wystawę konkursową jak również wskaże Laureatów konkursu.
Wystawa konkursowa i uroczystość wręczenia nagród Śląskiej Fotografii Prasowej „2018” odbędą się w marcu 2019 roku w Galerii Holu Głównego Biblioteki Śląskiej.

Szczegóły konkursu (regulamin i formularze) w załącznikach, także na stronie Biblioteki Śląskiej –www.bs.katowice.pl

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl