Śląskie Trendy

Rowerowa Gra Miejska Gliwice 2016

Rowerowa Gra Miejska GLIWICE 2016 odbędzie się w sobotę, 23 kwietnia w Gliwicach.

1. Termin i miejsce:
23 kwietnia 2016 roku (sobota), niezależnie od pogody.
Gra odbywa się na terenie Gliwic

2. Start:
Rynek Miasta Gliwice, o godz. 9:00. Miedzy 8:30 a 9:30 wszyscy uczestnicy powinni pobierać Mapę Zadaniową od Organizatora.

3. Meta :
Teren Giełdy MZUK w Gliwicach ul. Kujawska godz. 13:00

4. Cel
Zapoznanie uczestników gry z infrastrukturą rowerową oraz obiektami rekreacji, sportu i kultury Gliwic w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich poprzez strategiczną grę zapewniającą dobrą zabawę i przyjazną rywalizację .

5. Uczestnicy:
Uczestnicy powinni być zorganizowani w 2 – 5 -osobowe zespoły. Każdy rowerzysta mały i duży.

6. Koszty:
Udział w Rowerowej Grze Miejskiej Gliwice 2016 jest bezpłatny.

7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia Zespołów przyjmowane są drogą elektroniczną na adres grahuzy@gmail.com
do dnia 22 kwietnia 2016 godz. 15.00 lub bezpośrednio przed startem do godz.9.30.
Zgłoszenie Zespołu musi zawierać: nazwę Zespołu, imię i nazwisko każdego Uczestnika, jego wiek, numer telefonu komórkowego Zespołu oraz kontaktowy adres e-mail Zespołu.

8. Przebieg gry i punktacja:
1. Zadaniem Zespołów jest:
Odwiedzenie jak największej ilości dzielnic miasta potwierdzony pieczątką z adresem z danej dzielnicy / może być z Bazy Gry/. Za to otrzymuje się – 5 punktów.
Za odwiedzenie Bazy Gry -fili biblioteki, obiektu sportowego zaznaczonego na mapie – 5 punktów.
Za wykonanie zadania konkursowego w bazie zdobywa się do – 5 punktów.
Zespół za każdą osobę niepełnoletnią w swoim składzie otrzymuje – 7 punktów.
Za poruszanie się po drogach rowerowych za każdy kilometr – 1 punkt.
Za wcześniejsze zgłoszenie drogą mailową na formularzu zgłoszeniowym – 2 punkty.

9. Lokalizacja punktów kontrolnych – baz
Bazy z zadaniami znajdują się; w dzielnicach miasta zorganizowane przez Rady Osiedla, w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, obiektach sportowych MZUK . Zespoły mają prawo odwiedzenia baz w dowolnej kolejności. Lokalizacja baz podana jest na mapie zadaniowej. Bazy czynne w godz. 9:30 – 13:00.

10. Nagrody:
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe dla Zespołów które zajmą pierwsze trzy miejsca. Wśród uczestników zostaną rozlosowane pamiątkowe upominki.

11. Organizator :
-Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach
-Rady Osiedlowe miasta Gliwice
– Miasto Gliwice
-Biblioteka Miejska Gliwice
Komandor Gry : Witold Czempiel tel. 603-953-378

rowerowa

Tagi:    

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl