Śląskie Trendy

Rekonstrukcja Bitwy Wyrskiej

24 maja w Gostyniu (powiat mikołowski) odbędzie się inscenizacja zwycięskiej dla Polaków bitwy wyrskiej, do której doszło w czasie polskiej wojny obronnej w 1939 roku. Była to największa bitwa, jaka rozegrała się we wrześniu 1939 roku na Górnym Śląsku.

Przez wiele lat Bitwa Wyrska była zapomnianym epizodem obrony górnośląskiej ziemi we wrześniu 1939 roku. W pamięci pokoleń przez lata utrwalany był mit, iż obrona Górnego Śląska sprowadzała się do dzielnej i pełnej poświęcenia postawy harcerzy (obrona wieży spadochronowej w Katowicach) czy też ochotniczych oddziałów powstańców śląskich. Z uporem zapominano o formacjach regularnych, czyli liczącej około 45 tysięcy żołnierzy Grupie Operacyjnej „Śląsk”, dowodzonej przez generała brygady Jana „Jagmina” Sadowskiego, wchodzącej w skład Armii „Kraków”. Rdzeń GO „Śląsk” stanowiły trzy duże formacje: 23 Górnośląska Dywizja Piechoty od roku 1922 roku trwale związana z Górnym Śląskiem, mobilizowana od marca 1939 roku 55 Rezerwowa Dywizja Piechoty oraz elitarny Grupa Forteczna Obszaru Warownego Śląsk Ta ostatnia formacja obsadzała wznoszone od 1933 roku śląskie fortyfikacje stałe. Oddziały te dzielnie, przez trzy doby, od 1 września 1939 roku broniły śląskich wsi i miast przed hitlerowską agresją. Należy podkreślić, że odwrót Wojska Polskiego z Górnego Śląska zarządzony w nocy z 2 na 3 września 1939 roku nie był spowodowany faktem pokonania GO „Śląsk” przez oddziały Wehrmachtu, a ogólną sytuacją na froncie południowym, która groziła zamknięciem w kotle silnie trzymającej się na Górnym Śląsku polskich formacji.

Niemcy zajęli Wyry! Ale oto do kontrataku rusza batalion z Górnośląskiej 23 Dywizji Piechoty.

Jednym z ważnych epizodów tych zmagań była Bitwa Wyrska, która rozegrała się pomiędzy 1–3 września 1939 roku w rejonie miejscowości Wyry i Gostyń położonych pod Mikołowem. W okresie jej szczytowego nasilenia w walkach po obu stronach brało udział kilkanaście tysięcy żołnierzy. Dlatego śmiało można stwierdzić, że była to największa bitwa, jaka rozegrała się we wrześniu 1939 roku na Górnym Śląsku. Największa pomimo to przez lata zapomniana.

Dziesięć lat temu członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Wyry postanowili wdrożyć w życie ideę przypomnienia szerszej grupie osób o tym historycznym wydarzeniu. Wierzymy, że pamięć o chwalebnych czynach naszych dziadków i ojców należy wpajać i umacniać nie tylko poprzez lekcję historii w szkołach, ale także poprzez tzw. żywą historię.

W programie m.in.

15.00  inscenizacja historyczna walk z września 1939 r.,

16.15 pokaz skoków spadochronowych,

16.30 pokaz artyleryjski.

17.00     Piknik Forteczny, m.in. występ orkiestry dętej, pieśni żołniersko-patriotyczne.

20.30     Pokaz sztucznych ogni

W trakcie imprezy można zwiedzać: schron bojowy „Sowiniec” z 1939 r., stanowiska Grup Rekonstrukcji Historycznej, wystawę sprzętu Wojska Polskiego.

Poza tym:

punkty gastronomiczne,

stoiska handlowo-militarne,

punkt informacyjno-rekrutacyjny WKU w Tychach,

pokaz Szkoły Sztuk i Sportów Walki „Wojownik

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl