Śląskie Trendy

Rejestracja samochodu z zagranicy w Katowicach – 5 spraw, które musisz załatwić

Wymarzone, używane auto zostało sprowadzone z zagranicy. Teraz czas na to, by móc swobodnie poruszać się nim po polskich drogach. Sprawdź, o czym musisz pamiętać i co załatwić, by zarejestrować samochód w Katowicach.

Po pierwsze: dotrzymaj terminu

Na rejestrację samochodu sprowadzonego z zagranicy masz 30 dni od momentu sprowadzenia pojazdu do kraju. Nie daj się zwieść uproszczonym przepisom, które obowiązują od 4 września 2022 roku. Nie musisz przerejestrowywać i wymieniać tablic używanego auta, które już legalnie porusza się po polskich drogach z polskimi tablicami. Na przykład możesz kupić samochód na numerach z województwa pomorskiego i je pozostawić. Natomiast dla pojazdów sprowadzanych spoza kraju obowiązek zmiany tablic rejestracyjnych pozostał. Jeśli nie dotrzymasz terminu przewidzianego na załatwienie wszystkich formalności, grozi Ci kara administracyjna w wysokości od 200 do 1000 zł.

Po drugie: ustal, gdzie możesz złożyć wniosek

Rejestracja pojazdu odbywa się zawsze na wniosek składany w miejscu zamieszkania. Jeśli jest ono inne niż adres zameldowania, mogą od Ciebie wymagać okazania dokumentów poświadczających fakt, że jesteś mieszkańcem danego regionu. Potwierdzeniem może być np. umowa najmu mieszkania.

Kupiony pojazd musisz zarejestrować w wydziale komunikacji. Najczęściej mieści się on w siedzibie:

  • urzędu starostwa powiatowego;
  • urzędu miasta.

Na przykład mieszkając w Katowicach, wniosek możesz złożyć:

  • drogą pocztową na adres Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4;
  • osobiście w siedzibie wydziału komunikacji przy ul. Francuskiej 70;
  • elektronicznie przez stronę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Po trzecie: zgromadź niezbędne dokumenty

Do wniosku o rejestrację pojazdu musisz dołączyć komplet niezbędnych dokumentów. Nie ma znaczenia, czy wysyłasz go online, czy składasz osobiście w urzędzie. W każdym przypadku musisz dołączyć oryginały dokumentów (w przypadku wniosku składanego elektronicznie trzeba je dostarczyć osobiście). Niezbędny jest m.in. dowód zakupu pojazdu czy zaświadczenie o aktualnym przeglądzie technicznym. Pełną listę dokumentów, które musisz złożyć podczas rejestracji samochodu z zagranicy, znajdziesz w artykule na stronie: https://rankomat.pl/samochod/rejestracja-samochodu-dokumenty.

Po czwarte: pamiętaj uiścić potrzebne opłaty

Przerejestrowanie samochodu używanego kupionego za granicą w większości przypadków kosztuje 161,50 zł. Na tę cenę składają się m.in. opłaty za dowód rejestracyjny. Jeżeli zdecydujesz się na indywidualne tablice rejestracyjne, zapłacisz za nie 1000 zł. Listę wszystkich kosztów w zależności także od rodzaju pojazdu, znajdziesz pod adresem https://rankomat.pl/samochod/ile-kosztuje-rejestracja-samochodu. Wszelkie opłaty możesz uiścić przelewem na konto urzędu lub na miejscu w kasie.

Po piąte: nie zapomnij o polisie OC

Pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą mieć aktualne OC obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej. Możesz z niego korzystać w Polsce przez 30 dni. Nie zapomnij, by przez ten czas znaleźć nowego ubezpieczyciela i wykupić polisę. Pamiętaj także, że samochód, który przywieziono z innego kraju na lawecie, nie ma ważnego OC. Ubezpieczenie musisz wykupić najpóźniej w dniu rejestracji auta.

Rejestracja samochodu zostanie dokonana niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z kompletem niezbędnych dokumentów.

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl