Śląskie Trendy

Powstanie Interaktywne Centrum Bajki i Animacji

Budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji znalazła się w gronie dwudziestu zwycięskich projektów, na które przekazano fundusze norweskie!


Ponad 240 mln zł zostanie przekazanych na realizację 20 projektów, które decyzją wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego otrzymały dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa w ramach Programu Kultura – Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Wśród wybranych projektów jest m.in. budowa Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej!

Centrum ma być połączeniem interaktywnego i nowoczesnego muzeum z parkiem rozrywki. Tworzone będzie w oparciu o dorobek Studia Filmów Rysunkowych, w którym powstały m.in. animowane seriale z Bolkiem i Lolkiem oraz psem Reksiem.

Całkowity koszt budowy ICBA wyniesie 32 miliony złotych. Poza funduszami norweskimi (kwota 15 milionów budżet składa się w zdecydowanej większości ze środków Ministerstwa Kultury, a takze Miasta Bielsko-Biała. Gmina pod budowę wniosła także działkę.

– To bardzo dobra wiadomość dla przyszłości naszego Studia. Bardzo się cieszę się, że projekt Interaktywnego Centrum wchodzi w fazę realizacji. Po jego ukończeniu Studio będzie stało na dwóch silnych nogach: z jednej strony na produkcji filmowej, którą zamierzamy rozbudować, z drugiej zaś strony na rozrywce i edukacji medialnej, którą zapewni Centrum Bajki i Animacji – mówi Andrzej Orzechowski, dyrektor Studia Filmów Rysunkowych.

Na początku przyszłego roku ruszą przetargi do inwestycji, a następnie prace rozbiórkowe i budowlane. Przewidziany termin zakończenia budowy i otwarcia Centrum to rok 2023.

„Łącznie złożono 224 wnioski (131 -do Poddziałania 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz 93 do Poddziałania 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego). Sumaryczna wartość projektów wyniosła ponad 2,88 mld PLN, zaś wartość wnioskowanego dofinansowania przekroczyła 1,89 mld PLN i ponad siedmiokrotnie przewyższyła dostępną w ramach naboru alokację.” – czytamy na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Wnioski były bardzo dobrze przygotowane, w znacznej części przewidywały współpracę z partnerami z Państw-Darczyńców, w ich ramach przewidziano ciekawą i zróżnicowaną ofertę kulturalno-edukacyjną i szkoleniową.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się aż 189 projektów (110 w ramach Poddziałania 1.1. i 79 w ramach Poddziałania 1.2.), które zostały najpierw ocenione przez Komitet Ekspertów, a następnie rozpatrzone przez Komitet Selekcyjny, który przygotował rekomendacje.”

źródło: http://www.sfr.com.pl/

projekt i wizualizacje: Nizio Design International

 

 

 

Pokrewne artykuły

Kontakt

Pisz do nas na: ul. Andersena 46/5, 44-100 Gliwice

Biuro: ul. Łużycka 24a

tel. 512 282 750

redakcja@slaskietrendy.pl